Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas "jaunā ēra": vadlīniju ieteikumu nianses

2020.gada februārī iznāca jauna veida dokuments – Tieslietu ministrijas darba grupas izstrādātās Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas, kas iesāk "jaunu ēru" – tas ir apjomīgs dokuments ar ieteikuma raksturu, kuru var izmantot pēc nepieciešamības. Vadlīniju 117 lappusēs skaidrotas dažādas dokumentu noformēšanas nianses, kuras gan neietekmē to juridisko spēku, īpašu uzmanību pievēršot drošajam elektroniskajam parakstam un elektroniskajiem dokumentiem.

"Līdz 2018.gada septembrim daudzi dokumentu noformēšanas tehniskie aspekti bija reglamentēti DINK 916, taču tagad tie vairs nav spēkā, un arī DINK 558 par šīm lietām nav ne vārda, jo tās neietekmē dokumenta juridisko spēku. 2020.gada februārī iznākušajām Tieslietu ministrijas darba grupas izstrādātajām Vadlīnijām ir IETEIKUMA raksturs, tās nav obligātas. Līdz ar to ikviens var rīkoties gan sev ērtākajā veidā (ja vien zina, kāds tas ir). Šīs rokasgrāmatas 2.1.nodaļā par dokumentu tehnisko noformēšanu sniegta potenciāli noderīga informācija un komentāri gan no Vadlīnijām, gan arī iepriekš uzkrātā pieredze, kas turpmāk tekstā tiks saukta par dokumentēšanas labo praksi (DLP). Tas viss kopā ikvienam palīdzēs atrast ērtāko ikdienā lietojamo variantu," autore Ieva Kalve vērš uzmanību dokumentu noformēšanai atbilstoši jaunajām Vadlīnijām.

Atbilstoši jaunajām Vadlīnijāmaktualizētas šādas rokasgrāmatas nodaļas:

Dokumentu rokasgrāmata

 

 

   Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata