Aktualizētas līgumcenu robežvērtības

Arī šajā gadā rokasgrāmatas autors ZAB "PRIMUS DERLING" turpina uzturēt rokasgrāmatu atbilstoši izmaiņām. Jaunāko papildinājumu centrā būtiskākie aspekti ir:

  • līgumcenu robežvērtības;
  • sankciju ievērošana publiskajā iepirkumā.

Raksts par sankciju ievērošanu publiskajā iepirkumā ir pieejams ikvienam interesentam. Kristīna Markeviča, PRIMUS DERLING juriste, sertificēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciāliste, CAMS, un Konstantīns Teļakovs, PRIMUS DERLING zvērināts advokāts, skaidro sankciju ievērošanas soļus, kas jāņem vērā ikvienam komersantam, piedaloties publiskajā iepirkumā. Ar rakstu iespējams iepazīties šeit: https://www.dbhub.lv/raksti/sankciju-ieverosana-publiskaja-iepirkuma

Raksts veidots, pateicoties rokasgrāmatas lasītāju interesei. Arī turpmāk aicinām sūtīt interesējošos jautājumus uz info@dbhub.lv.

Savukārt rokasgrāmatas abonentiem pieejama aktualizēta rokasgrāmata, īpašu uzmanību vēršot izmaiņām līgumcenu robežvērtībās.

"Paredzamā līgumcena ir plānotā kopējā samaksa par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja (vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, ja tiek piemērots SPSL), kā arī citām personām. Līgumcenā ir ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot PVN. Paredzamo līgumcenu nosaka, lai secinātu, vai tiek sasniegtas normatīvajos tiesību aktos noteiktās līgumcenu robežvērtības.

Līgumcenu robežvērtības ir sliekšņi (ang. thresholds), atkarībā no kuriem nosaka, vai iepirkuma procedūra ir veicama tiesību aktos reglamentētajā kārtībā, kā arī kādas publisko iepirkumu regulējošās tiesību normas ir vai nav obligāti piemērojamas konkrētajam iepirkumam. Ja paredzamā līgumcena nesasniedz robežvērtību, tad pasūtītājs var nepiemērot attiecīgo iepirkuma procedūru vai attiecīgās tiesību normas," tēmas skaidrojumu piesaka ZAB "PRIMUS DERLING" advokāti un juristi.

PIL 2020-01