Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Valsts un privātā biznesa partnerība – efektīvākais veids, lai nodrošinātu jaunu investīciju plūsmu infrastruktūras projektos!

Lai gan visā pasaulē publiskā un privātā partnerība jau ir kļuvusi par risinājumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai, kas veicina ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, Latvijā tikai pēdējo gadu laikā tiek runāts par publisko un privāto partnerību, tās iespējām.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» ir praktisks izdevums gan privātajam, gan publiskajam sektoram, lai īstenotu iecerētos projektus, izmantojot mūsu valstī vēl ne pārāk attīstīto instrumentu – publisko un privāto partnerību.

Rokasgrāmata palīdzēs izprast publiskās un privātās partnerības īstenošanas veidus, priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar citām sadarbības formām, kā arī apzināt nodokļu, juridiskos un finanšu aspektus un risku veidus, to pārdali publiskajā un privātajā partnerībā.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmatā» uzzināsiet Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības pieredzi projektu realizēšanā, kā arī publiskās un privātās partnerības īstenošanu dažādās Latvijas tautsaimniecības jomās.

«Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādu publiskās un privātās partnerības veidu izvēlēties?
 • Kad izmantot institucionālo publisko un privāto partnerību?
 • Kādi ir publiskās un privātās partnerības īstenošanas posmi, modeļi un procedūras?
 • Kāda ir risku pārdales nozīme publiskās un privātās partnerības ietvaros?

ZAB BDO Law

BDO LAW

Neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas ietilpst BDO International dalībfirmu tīklā. BDO ir viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 154 valstīs un teritorijās.
ZAB BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājums klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un ļauj arī mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīga, dinamiska tīkla ietvaros, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.
ZAB BDO Law (sākotnēji BDO Zelmenis & Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.
Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. ZAB BDO Law juristus ir novērtējuši klienti, un arī starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp vadošajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.

Vita Liberte
Vita
Liberte

Vadošā partnere, zvērināta advokāte, sertificēta nodokļu konsultante, kas teicami pārzina nodokļu plānošanu vietējā un starptautiskā līmenī. Vitas profesionālā pieredze ir saistīta ar darba strīdu risināšanu, konsultēšanu par līgumu un citu darba tiesības regulējošo dokumentu izstrādi, klienta interešu pārstāvību pirmās instances, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs. Darba strīdā pārstāvējusi klienta intereses. Vita regulāri uzstājas dažādās vietējā un starptautiskā mēroga konferencēs, sniedzot referātus par aktuāliem likumdošanas jautājumiem. Vitas interešu lokā ietilpst privātā un publiskā partnerība – Vita ir Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas (PPPA) dibinātāja. Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru organizējusi un vadījusi konferences un seminārus, kā arī lasījusi lekcijas par tiesību normu piemērošanu un aktualitātēm likumdošanā. Pirms BDO Zelmenis & Liberte dibināšanas Vitas karjera bija saistīta ar divām starptautiska līmeņa auditorfirmām – Pricewaterhouse Coopers Ņujorkas biroju un Deloitte Latvia. Vita ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās prestižajā Ņujorkas Universitātē un ir aktīva Amerikas advokātu asociācijas biedre.

Jānis Zelmenis
Jānis
Zelmenis

Partneris, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, konsultējot plašu klientu loku vietējos un pārrobežu darījumos. Jāņa galvenā specializācija ir uzņēmumu iegādes un komerctiesību jautājumi. Viņš ir viens no Latvijas biznesa medijos visvairāk citētajiem ekspertiem nodokļu, uzņēmumu apvienošanas, iegādes un reorganizācijas jautājumos, kurš lieliski pārzina gan vietējo, gan starptautisko likumdošanu. Pirms sava biroja BDO Zelmenis & Liberte dibināšanas Jānis profesionālo pieredzi guvis, ieņemot dažādas pozīcijas starptautisko auditorkompāniju PriceWaterhouseDeloitte & Touche birojos. Jāņa pieredzē ir ilggadēja sadarbība ar Latvijas komercbankām, sniedzot konsultācijas par nodokļu jautājumiem, sarežģītiem apvienošanās un iegādes darījumiem un to strukturēšanu. Kā nodokļu eksperts piedalījies arī likuma par noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu izstrādē.
Līdztekus jurista kvalifikācijai Jānim ir diplomātiskā darba pieredze – kopš 2006. gada viņš ir Maltas goda konsuls Latvijā. Iepriekš strādājis Latvijas vēstniecībā Krievijā. Jānis regulāri uzstājas dažādās starptautiskās konferencēs un semināros.

Artūrs Surmovičs
Artūrs
Surmovičs
Vecākais jurists

Artūrs Surmovičs ir guvis darba pieredzi gan banku sektorā, gan zvērinātu advokātu birojā BDO Law un specializējas publisko iepirkumu jomā. Ir piedalījies vairākos sarežģītos projektos, konsultējot gan piegādātājus, gan pasūtītājus. Artūrs ir publicējies tematiskajos izdevumos, vadījis seminārus pašvaldību pārstāvjiem un piegādātājiem, kā arī piedalījies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas darba grupās par publisko iepirkumu normatīvā regulējuma uzlabošanu.

Līva Aleksejeva
Līva
Aleksejeva
Juriste

Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Darba pieredzi guvusi, strādājot juridiskajos birojos, galvenokārt komerctiesību, korporatīvo tiesību, uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) jomās, strādājot gan ar vietējiem, gan starptautiskiem projektiem. Tāpat Līva strādājusi pie dažādiem nekustamo īpašumu, darba tiesību, datu aizsardzības tiesību projektiem, kā arī veikusi izpētes par publiskās un privātās partnerības jautājumiem.

Domēniko Rikardo Graciozo-Davila
Domēniko
Rikardo Graciozo-Davila
Jurista Palīgs

Izglītību ieguvis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, kur absolvējis profesionālo maģistra studiju programmu, iegūstot jurista kvalifikāciju, un sociālo zinātņu bakalaura programmu tiesību zinātnēs. Darba pieredzi ieguvis, strādājot par stažieri dažādās valsts iestādēs un jurista palīgu zvērinātu advokātu birojā BDO Legal. Domēniko iesaistījies arī pētniecībā – sadarbībā ar ELSA International un Eiropas Komisiju izstrādājis starptautisku pētījumu cilvēktiesībās. Šobrīd strādā galvenokārt publisko iepirkumu un komerctiesību jomā. Rokasgrāmatas izstrādē piedalījies līdz 2015. gadam.

Diāna Baļķena
Diāna
Baļķena
Juriste

Absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī profesio- nālo maģistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Darba pieredzi guvusi, strādājot gan banku sektorā, kurā vadīja juridisko darbu attiecībā uz bankas nekustamā īpašuma portfeļa pārnešanu uz tā pārvaldīšanai nodibinātu atsevišķu sabiedrību, gan strādājot advokātu birojos Korporatīvo un komerctiesību nodaļā, arī zvērinātu advokātu biroja BDO Law sastāvā.

Dace Indāne
Dace
Indāne

TGS Baltic zvērināta advokāte, kā arī sertificēta datu aizsardzības speciāliste, kura praktizē apvienošanas un iegādes, strīdu atrisināšanas, sabiedrību tiesību, nodarbinātības, komerctiesību un kapitālsabiedrību dalībnieku strīdu jomā. Viņa ir konsultējusi klientus sarežģītos darba tiesību strīdos, ir vairāku publikāciju autore, kā arī viena no grāmatas Darba likums ar komentāriem autorēm.zvērināta advokāte, kā arī sertificēta datu aizsardzības speciāliste, kura praktizē apvienošanas un iegādes, strīdu atrisināšanas, sabiedrību tiesību, nodarbinātības, komerctiesību un kapitālsabiedrību dalībnieku strīdu jomā. Viņa ir konsultējusi klientus sarežģītos darba tiesību strīdos, ir vairāku publikāciju autore, kā arī viena no grāmatas Darba likums ar komentāriem autorēm.

SIA BDO Latvia

SIA BDO Latvia

BDO Latvia pārstāv pasaulē piekto lielāko revīzijas un finanšu pakalpojumu uzņēmumu tīklu BDO, kas apvieno vairāk nekā tūkstoti biroju vairāk nekā simts pasaules valstīs, nodarbinot turpat 50 tūkstošus augsti kvalificētu darbinieku, sniedzot finanšu un grāmatvedības konsultatīvos pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem.
BDO Latvia sniedz pakalpojumus nodokļu plānošanā uzņēmumiem un fiziskām personām, deklarāciju un VID auditu sagatavošanā, kā arī aktīvu izvietošanas plānošanā

Marina Bičkovska
Marina
Bičkovska

BDO Latvia direktore, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre. Iekļauta CFE Eiropas nodokļu konsultantu reģistrā. Absolvējusi Sanktpēterburgas Ārējo ekonomisko sakaru, ekonomikas un tiesību institūta Rīgas filiāli, iegūstot jurista kvalifikāciju, un Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā. Darba pieredzi ieguvusi, strādājot par finansisti daudznozaru sabiedrībā Reaton un par auditori auditorkompānijā Andra Samoviča birojs.

Inita Skrodere
Inita
Skrodere

BDO Latvia nodokļu menedžere, sertificēta nodokļu konsultante. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre. Iekļauta CFE Eiropas nodokļu konsultantu reģistrā. Absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā, un Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu finanšu vadībā. Strādājusi par vecāko nodokļu inspektori Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļas Pārskatu un deklarāciju pārvaldes Juridisko personu daļā un Nodokļu kontroles pārvaldes Tematisko pārbaužu daļā. Valsts ieņēmumu dienesta Pirmstiesas nodokļu strīdu izskatīšanas daļā bijusi galvenā nodokļu inspektore. Strādājusi par vecāko nodokļu konsultanti SIA Ernst&Young Baltic.

Reinis Šembelis
Reinis
Šembelis
Alek­sa­ndrs Vel­lers
Alek­sa­ndrs
Vel­lers
Bs.sc.oec., AS BDO Kor­po­ra­tī­vo fi­nan­šu no­da­ļas ve­cā­kais eks­perts
Liene Švirksta
Liene
Švirksta
14.08.2019

Aktualitātes PPP nozarē un grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Rokasgrāmatas autors ZAB "BDO" atjauninājis un papildinājis rokasgrāmatu atbilstoši aktualitātēm.

Ņemot vērā PPP projektu virzību un 2019. gada grozījumus Publisko iepirkumu likumā, rokasgrāmatu papildināta ar:

 • elektronisko rēķinu definīciju;
 • PPP līgumā norādāmo sastāvdaļu;
 • Jaunu apakšnodaļu - 4.1.14. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2019. gadā;
 • PPP projekta "Ķekavas apvedceļa E67/A7 izbūve" virzību;
 • PPP projekta "Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšana" pasludināto uzvarētāju.

2019. gadā līdz šim Publisko iepirkumu likums grozīts 2 reizes:

 • Ar pirmajiem grozījumiem ieviestas redakcionālas izmaiņas, tādējādi saskaņojot Publisko iepirkumu likumu ar citiem normatīvajiem tiesību aktiem un precizētu kārtību, kas piemērojama iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā;
 • Otrie grozījumi tika īstenoti ar mērķi transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās prasības, veicinot elektronisko rēķinu ieviešanu publisko iepirkuma procedūrās.

Pievēršoties aktuālo PPP projektu virzībai, jānorāda, ka projektā "Ķekavas apvedceļa E67/A7 izbūve” zināmi piedāvājumu iesniegušie pretendenti, savukārt koncesiju procedūra "Privātā partnera izvēle Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai" ir veiksmīgi noslēgusies, un tajā ir pasludināts uzvarētājs.

 

PPP

 

 

   Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

 

 


 

1. Terminoloģija un izmantotie avoti

1.1. Terminoloģija

3. Līgumiskā publiskā un privātā partnerība

3.3. Publiskās un privātās partnerības līgums

4.1. Publiskās un privātās partnerības projekta stadijas

4.1.14. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2019. gadā 

4.2. Procedūras 

4.2.5. Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās

4.2.6. Izslēgšanas noteikumi koncesijas procedūrās

4.2.7. Izslēgšanas noteikumi sankciju subjektiem 

9. Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās

9.1. Transporta un sakaru nozare

9.2. Komunālo un sociālo pakalpojumu nozare 

 


07.05.2018

Kādas aktuālitātes jāzina par PPP?

Apkopojot PPP aktualitātes, vēršam uzmanību:

 • terminoloģijas jauniem jēdzieniem un definīcijām, kā arī precizējumiem esošajos nozarē izmantotajos jēdzienos;
 • publisko un privāto partnerību reglamentējošam dokumentu sarakstam;
 • paskaidrojumiem par tehnisko specifikāciju un atsauci uz Eiropas Savienības tiesas praksi;
 • iepirkuma pārtraukšanas procesa raksturojumam, iekļaujot Latvijas Republikas Augstākās tiesas atziņas;
 • informācijai par MK noteikumiem Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi";
 • Latvijas tiesu praksei attiecībā uz procedūras apstrīdēšanas procesuālo kārtību;
 • Eiropas Savienības tiesas praksei, kurā tiesa analizēja pamatus pretendenta izslēgšanai;
 • vispārīgai informācijai par aktīvajiem projektiem Latvijā.

Piemēram, projekta un līguma stadijas rezultātā tiek sagatavota un apstiprināta projekta dokumentācija.

Tai skaitā tiek sagatavota projekta tehniskā specifikācija. Tehniskā specifikācija ir iepirkuma procedūras dokuments, kurā parasti tiek sniegts ieskats plānotajā projektā un galvenokārt uzskaitīti pienākumi un darbības, kas pretendentam būtu jāizpilda, ja ar to tiktu noslēgts partnerības iepirkuma vai iepirkuma līgums.

Eiropas Savienības tiesa 2017.gada 8.jūnijā sniedza prejudiciālu nolēmumu jautājumā, kuru uzdeva Slovēnijas Valsts komisija piešķirto publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību pārskatīšanai, par tehniskajā specifikācijā norādīto prasību tiesiskumu. Attiecīgajā publiskā iepirkuma tehniskajā specifikācijā tika ietverta prasība, ka izejvielas, no kurām tiek ražotas zāles (kas ir konkrētā iepirkuma objekts), ir jāiegūst Slovēnijā. Šajā lietā Eiropas Savienības tiesa atbildēja, ka Eiropas Savienības normatīvie akti nepieļauj tādu klauzulu publiskā iepirkuma tehniskajās specifikācijās, pat ja tā ir atbilstoša dalībvalsts (Slovēnijas) tiesību aktiem. 

PPP

 

 

   Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

 

 

 


1.1. "Terminoloģija"

1.2. "Izmantotās literatūras saraksts"

1.3. "Publisko un privāto partnerību reglamentējošie dokumenti"

1.4. "Tiesu prakse"

4.1.4. "Projekts un līgums"

4.1.5. "Iepirkums"

4.1.12. "Jaunais Publisko iepirkumu likums"

4.2.2. "Partnerības iepirkuma procedūras apstrīdēšana"

4.2.5. "Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās"

8. "Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē"


04.07.2017

Grozījumi PPP likumā. Jauns regulējums par apakšuzņēmēju piesaistīšanu, nomaiņu un tiesībām publiskās un privātās partnerības līgumos

Grozījumi PPP likumā – tas ir galvenais jauno papildinājumu fokuss. Saistībā ar to rokasgrāmatas autors zvērināto advokātu birojs BDO Law iekļāvis šādu informāciju:

 • jauns regulējums par apakšuzņēmēju piesaistīšanu, nomaiņu un tiesībām publiskās un privātās partnerības līgumos;
 • grozījumi noteikumos par publiskās un privātās partnerības līgumu grozīšanu un pirmstermiņa izbeigšanas gadījumiem;
 • precizēti konkursa dialoga piemērošanas gadījumi;
 • paredzēta jauna koncesijas procedūra – sarunu procedūra;
 • atviegloti koncesijas procedūras noteikumi koncesijas līguma slēgšanai par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem;
 • paredzēti privileģētie koncesijas līgumi, kas ļauj likumā noteiktos gadījumos rezervēt iespēju piedalīties koncesijas procedūrā pretendentiem, kuri nodarbina personas ar invaliditāti;
 • precizēti noteikumi par koncesijas līguma minimālo termiņu;
 • precizēti termiņi pretendentu pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai koncesijas procedūrās.

Tāpat arī autors atbilstoši papildinājis informāciju par jauno Publisko iepirkumu likumu:

 • jaunumi Publisko iepirkumu likumā 2017. gadā – divas jaunas iepirkumu procedūras: konkursa procedūra ar sarunām un inovācijas partnerības procedūra;jaunumi saistībā ar atlases kritērijiem, uzticības atjaunošanu, izziņām, zaļo publisko iepirkumu u.c.;
 • ieviests depozīts par IUB lēmumu apstrīdēšanu;
 • grozījumi attiecībā uz konkursu nolikumu saturu;
 • izmaiņas attiecībā uz sarunu procedūru.

Izmantojiet apjomīgi aktualizēto rokasgrāmatu!

31.12.2016

Aktuāli: statistika, makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtības

ZAB BDO Law sagatavotajos apjomīgajos papildinājumos:

 • grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2015. un 2016. gadā – iespēja uzzināt par jaunākajiem grozījumiem PIL, kas attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājiem ir tiesības nepiemērot iepirkuma procedūras, ietver stingrākas prasības par interešu konflikta nepieļaujamību vai precizē un papildina sarakstu ar kandidātu izslēgšanas gadījumiem iepirkumu procedūrās. Tāpat arī ieviestas jaunas procedūras kandidāta uzticamības pierādīšanai;
 • plānotās izmaiņas publisko iepirkumu jomā – likumprojekts «Publisko iepirkumu likums» un tā ieviestie jauninājumi – iespēja uzzināt par to, kādi jaunumi publisko iepirkumu jomā sagaidāmi, piemēram, iepirkumu robežvērtību palielināšana, jauni noteikumi attiecībā uz zaļo iepirkumu;
 • aktuālās Finanšu ministrijas makroekonomisko pieņēmumu un prognožu vērtības;
 • aktuālā statistika par noslēgtajiem publiskās un privātās partnerības līgumiem – iespēja uzzināt būtiskākos skaitliskos rādītājus un statistiku attiecībā uz PPP jomu, tajā skaitā par noslēgto līgumu skaitu;
 • papildināta un precizēta informācija par PPP procedūru piemērojamību, norisi, kandidātu izslēgšanas nosacījumiem un procedūru apstrīdēšanas jautājumiem – iespēja būt informētam par precizētiem un aktuāliem jomas noteikumiem.;
 • papildinātas un precizētas atsauces uz PPP jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Eiropas Savienības regulējumu.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas ietilpst BDO International dalībfirmu tīklā. BDO ir viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 154 valstīs un teritorijās.

ZAB BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājums klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un ļauj arī mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīga, dinamiska tīkla ietvaros, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.

ZAB BDO Law (sākotnēji BDO Zelmenis & Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.

Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. ZAB BDO Law juristus ir novērtējuši klienti, un arī starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp vadošajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.

30.06.2016

Jaunākais PPP nozarē Latvijā un Eiropā. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2016. gadā. Ķekavas apvedceļa E67/A7 praktiskā virzība. Jaunākais un ievērojamākais PPP projekts Nīderlandē

Kādi jaunumi PPP jomā Eiropā? Un kas ievērojams Latvijā? Ja publiskā iepirkuma līgumcena ir mazāka par 134 000 eiro un īstenojas divi svarīgi nosacījumi? Kādi ir īpašie noteikumi par energoefektivitāti?

Atbildes uz šiem jautājumiem par PPP nozari var atrast ZAB BDO Legal (līdz 2016. gadam – ZAB Varul) sagatavotajā abonentmateriālā. Jaunākajos papildinājumos komentāri par:

 • grozījumiem Publisko iepirkumu likumā 2016. gadā;
 • Ķekavas apvedceļa E67/A7 praktisko virzību;
 • jaunāko un ievērojamāko PPP projektu Nīderlandē.

Plašāk lasiet:

 • 4.1. «Publiskās un privātās partnerības projekta stadijas»;
 • 8.3. «Nīderlande» (8. nodaļā «Īss ieskats Eiropas valstu publiskās un privātās partnerības projektu pieredzē»);
 • 9.1. «Transporta un sakaru nozare» (9. nodaļā «Publiskā un privātā partnerība dažādās tautsaimniecības jomās»).

Zvērinātu advokātu birojs BDO Legal ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas strādā kopā ar BDO – vienu no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 biroju 157 valstīs.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Legal ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un arī ļauj klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīgā, dinamiskā tīklā, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.

Zvērinātu advokātu biroja BDO Legal (iepriekš BDO Zelmenis un Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.

23.12.2015

Kāda ir Vācijas, Grieķijas, Polijas un Serbijas pieredze PPP jomā?!

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • grozījumiem Publisko iepirkumu likumā 2015. gadā;
 • papildinātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem publisko iepirkumu procedūrās;
 • jaunākajiem un ievērojamākajiem PPP projektiem Vācijā un Grieķijā;
 • PPP regulējumu un pieredzi Polijā un Serbijā.

Ar jaunāko papildinājumu informāciju var iepazīties šādās rokasgrāmatas nodaļās:

 • 4.1.10. «Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2015. gadā»;
 • 4.2.5. «Izslēgšanas noteikumi publisko iepirkumu procedūrās»;
 • 8.4. «Vācija»;
 • 8.6. «Itālija»;
 • 8.13. «Grieķija»;
 • 8.15. «Polija»;
 • 8.16. «Serbija».

Piemēram, «2015. gadā Vācijā ir uzsākts ievērojams PPP projekts, kurā paredzēts atjaunot un izveidot jaunas 49 University Clinic of Schleswig-Holstein (UKSH) slimnīcas klīnikas Ķelnē un Lībekā. UKSH ir viena no lielākajām universitātes slimnīcām Vācijā, kura var nodarbināt 12 440 darbinieku un gada laikā apkalpot 400 000 pacientu. Paredzētais ieguldījums sasniedz 700 miljonus eiro. Lielākā daļa UKSH klīniku ir būvētas aptuveni pirms 100 gadiem. Centrālā klīnika Lībekā ir celta 1980. gadā, un kopš tā laika tajā nav veikti būtiski atjaunojumi, tādējādi tā ir novecojusi gan medicīnas aprīkojuma, gan ekonomiskā ziņā.»

19.06.2015

Jaunums rokasgrāmatā: Eiropā plānotie PPP projekti pētījumu jomā

Abonentizdevuma jaunākajos papildinājumos uzzināsiet zvērinātu advokātu biroja VARUL juristu un advokātu komentārus par:

 • kopsabiedrības izveidošanas mērķiem;
 • jauno Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, ar kuru stājies spēkā regulējums, ka kopsabiedrība var tikt izveidota trīs veidos, proti,
  • palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu,
  • reorganizējot kapitālsabiedrību vai
  • nododot publiskas personas kapitāla daļas bez atlīdzības citai publiskai personai;

Jāatzīmē, ka likumā «Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām», kurš bija spēkā līdz jaunā likuma ieviešanai, bija paredzēts, ka kopsabiedrība var tikt izveidota tikai vienā veidā.

Līdz ar to rokasgrāmatā veikta papildināšana un aktualizācija šādās nodaļās un apakšnodaļās:

 • 1.3. «Publisko un privāto partnerību reglamentējošie dokumenti»;
 • 5.3. «Institucionālās publiskās un privātās partnerības regulējums Latvijā»;
 • 6.2. «Risku analīze publiskajā un privātajā partnerībā».

Tāpat arī pievienota jauna apakšnodaļa – 8.1. «Eiropā plānotie PPP projekti pētījumu jomā».