Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2019. gada 20. jūnijam)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

26.05.2020

PVN aktualitātes: nodokļa rēķinu glabāšana, preču izvešanas pierādījumi

Sagatavojot jaunākos papildinājumus, biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir ņēmusi vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma pēdējos grozījumus (stājās spēkā šī gada sākumā) un aktuālo praksi, cita starpā komentējot šādus pantus:

 • 8.1 pants "Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī" un 61. pants – Eiropas Savienības ietvaros harmonizēti noteikumi attiecībā uz preču piegādēm uz citām ES valstīm un tiesībām nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā;
 • 51. panta 6. daļa  – par VID tiesībām liegt piemērot PVN 0 procentu likmi, ja preču piegādātājs nav iesniedzis pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā vai pārskatos un deklarācijās norādīta nepatiesa informācija par attiecīgo darījumu;
 • 133. pants "Nodokļa rēķinu glabāšana" – par nodokļu maksātāja tiesībām papīra formā izrakstīto un saņemto rēķinu pārvērst un glabāt elektroniskā formā.

Tā, piemēram, rokasgrāmatas autors norāda, ka likuma Par grāmatvedību 10. pants nosaka pamatkritērijus elektronisko dokumentu glabāšanai. Minētā likuma "Par grāmatvedību" norma, līdzīgi kā apskatāmā PVN likuma norma, nosaka, ka uzņēmums ir tiesīgs oriģinālos dokumentus, kas ir papīra formā, pārvērst elektroniskā formā. Jāatzīmē, ka elektroniskā formā pārvērstajam dokumentam glabāšanai elektroniskā vidē ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam. Tāpat uzņēmumam ir piešķirtas tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu, ja attiecībā uz elektroniskā formā pārvērsto dokumentu tiek ievēroti šādi pamatnoteikumi:

 • ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība šā panta otrajā daļā noteiktajā datu glabāšanas laikā;
 • ir nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;
 • pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumiem, izmaiņām vai iznīcināšanu;
 • pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

 

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

 16.08.2019

Eiropas Savienības Tiesa PVN lietā atzīst VID praksi par prettiesisku

VID savā praksē bieži apsūdzēja uzņēmumus pretiesiskā PVN sistēmas izmantošanā, kā rezultātā ļaunprātīgi izmantotas PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības. VID savu lēmumu bieži balstīja uz nenozīmīgām detaļām darījumos, norādot, ka nodokļu maksātājs ir ieguvis fiskālas priekšrocības PVN jomā. Tai pašā laikā VID nekonstatēja un nenorādīja, kurā brīdī valsts ir cietusi negatīvas fiskālas sekas. VID pamatoja savu viedokli ar formāliem trūkumiem darījumu attaisnojošos dokumentos vai balstīja uz secinājumiem no darījumu partneru tālāko partneru amatpersonu un to darbinieku paskaidrojumos minētā.

2019. gada 10. jūlija spriedumā lietā Nr. C‑273/18 EST atzina šādu praksi par neatbilstošu PVN sistēmas pamatprincipiem. Lieta saistīta ar Latvijā reģistrētu uzņēmumu SIA "Kuršu zeme". Strīds starp minēto uzņēmumu un VID pēc būtības tika izskatīts gan rajona, gan apgabaltiesā. Minētās tiesu varas iestādes, tāpat kā VID, nekonstatēja, vai valsts budžets ir cietis zaudējumus, bet atzina, ka ļaunpātīga PVN sistēmas izmantošana ir notikusi, kā rezultātā nodokļu maksātājam ir aprēķināmi papildus budžetā maksājamie nodokļu maksājumi. EST spriedumā ir atzīts, ka VID ir jākonstatē reāli zaudējumi valsts budžetam, lai varētu izdarīt prezumciju, ka nodokļu maksātājs ir zinājis vai tam ir bijis jāzina par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.


Rokasgrāmatas autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" sagatavojusi jaunākos papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kas pieņemti līdz 20. jūnijam. Būtiskākais: VID paplašinātas tiesības izslēgt nodokļu maksātājus no PVN maksātāja reģistra – kritēriji, VID tiesību piemērošanas robežas.

Citi aktuālie jautājumi, kuriem autors vērš uzmanību:

 • 32. pants. "Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas brīdis" – pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas brīdis būvniecības pakalpojumiem, Eiropas Savienības tiesas 2019. gada 2. maija spriedums sprieduma analīze Budimex lietā no Polijas;
 • 37.1 pants. "Ar nodokli apliekamā vērtība darījumos, kuros izmanto vairāku mērķu vaučeru" – jauna PVN piemērošanas kārtība darījumos, kuros izmanto vairāku mērķu vaučeri, PVN direktīvas prasību īstenošana Latvijā;
 • 98. pants "Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai" – publiskas personas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, ja vienlaikus tiek veikti gan ar PVN apliekami, gan neapliekami vai ārpus PVN jomas esoši darījumi;

 

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

 17.04.2019

Starpnieka jēdziena skaidrojums PVN likuma izpratnē

PVN likuma izpratnē starpniecības definīcija ir sniegta 1. panta 26. punktā. Starpnieks ir nodokļa maksātājs, kurš piedalās pakalpojumu sniegšanā vai preču piegādē, nekļūstot par šo preču īpašnieku vai faktisko pakalpojumu sniedzēju. Starpnieks īsteno citu personu intereses pakalpojumu sniegšanas vai preču piegādes darījumos, un saņem atlīdzību un izraksta rēķinu tikai par savu sniegto starpniecības pakalpojumu. Līdz ar to komersanti, kas preces pārdod vai sniedz pakalpojumus savā vārdā, neskatoties uz faktu, ka tie nav šo preču ražotāji vai oficiālie izplatītāji, PVN likuma izpratnē nav uzskatāmi par starpniekiem, jo šīs personas PVN likuma izpratnē ir ieguvušas un tālāk nodod tiesības rīkoties ar lietu kā īpašnieki.

Jāņem vērā, ka starpnieka definīcija PVN likuma ietvaros ir atšķirīga no vispārpieņemtās VID un administratīvo tiesu piekoptās prakses.

Praksē pieņemts, ka starpnieks ir persona, kas pats neražo preces vai nav pakalpojuma priekšmeta radītājs, bet šīs preces vai pakalpojumus ir iegādājies no citas personas ar mērķi tos pārdot tālāk (ilustratīvam piemēram skatīt 11. paragrāfu Augstākās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedumā lietā Nr. SKA-76/2019).

 

Starpnieka definīcijas skaidrojums ir viens no jaunāko komentāru aspektiem. Tāpat cita starpā "Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāros" aktualizēti šādi jautājumi:

 • 5. pants "Ar nodokli apliekamie darījumi" – līgumsods un zaudējuma atlīdzināšana par negūto peļņu, EST 2018. gada 22. novembra spriedums lietā Nr. C‑295/17;
 • 43. pants "Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana preču piegādēm" – preču eksporta deklarāciju nenoformēšana un tiesības piemērot PVN 0 procentu likmi. EST savā 2019. gada 28. marta spriedumā lietā C‑275/18 Milan Vinš;
 • 113. pants "Nodokļa atmaksāšana citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam" – piemērojamie kritēriji un Latvijas tiesu prakse.

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

 28.11.2018

PVN aktualitātes: ES tiesa par preču importu, dārmetāla lūžņi, pienākums reģistrēties

Papildināti "Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri":

 • 45. pants "Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana preču importam" – Eiropas Savienības tiesas spriedums UAB lietā par preču importu, secīgu Eiropas Savienības preču piegādi un Incoterms noteikumu lomu;
 • 59. pants "Iekšzemes nodokļa maksātāja tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā" – pienākums reģistrēties PVN maksātāju reģistrā pirms pakalpojumu saņemšanas no citā Eiropas Savienības dalībvalstī esoša darījuma partnera;
 • 138. pants "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām" – PVN statuss dārgmetālu lūžņiem, kas tiek iegādāti, lai iegūtu šo preču sastāvā esošos metālus vai dārgakmeņus.

Piemēram, autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE", komentējot 59. pantu "Iekšzemes nodokļa maksātāja tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā", vērš uzmanību, ka atkāpes no PVN reģistrācijas pienākuma nav piemērojamas situācijās, ja tiek saņemti pakalpojumi no pakalpojuma sniedzēja, kas atrodas ārpus Latvijas teritorijas. Papildus apskatāmajai normai, par pienākumu reģistrēties PVN maksātāju reģistrā skaidri liecina PVN likuma 55. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktais, ka nodokļa maksātājs reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā pirms tas saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19. panta pirmo daļu.

Abas minētās tiesību normas satur atsauci uz PVN likuma 19. panta pirmo daļu, kas ietver pamatkritērijus pakalpojuma sniegšanas vietas identificēšanai. Tas ir, precīzi definē PVN vietu, kurā PVN ir maksājams, un netieši identificē personu, kura vai kuras vietā šīs personas darījuma partneris ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.

Jāņem vērā, ka minētā norma nosaka pamatkritēriju, ka PVN ir piemērojams tajā valstī, kurā saimnieciskās darbības veicējs saņem pakalpojumus.

Jāatzīmē, ka priekšnosacījums minētās normas piemērošanas identificēšanai ir izpratne par saimnieciskās darbības veicēja statusu. Saimnieciskās darbības veicējs var būt nodokļu maksātājs, kas ir gan reģistrēts, gan nereģistrēts PVN maksātāja statusā (sk. PVN likuma 3. panta 2. daļu). Tāpat saimnieciskās darbības veicēja ir persona, kuras saimnieciskā darbība ietver arī no PVN atbrīvotas (Latvijā saukta par PVN 0% likmi) saimnieciska rakstura darbības.

27.04.2018

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?

Vēršam uzmanību šādām PVN aktualitātēm

 • tiesību normā iekļautais augļu, ogu un dārzeņu saraksts un ar to radītā problemātika (42. panta sešpadsmitā daļa "Īpaši samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem");
 • kādā apmērā un kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība (tai skaitā nodokļi, nodevas un citi maksājumi) (35. panta "Preču piegādes un pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi" pirmā daļa);
 • Eiropas Savienības tiesas prakse par atskaitāmā PVN priekšnodokļa summas koriģēšanu, ja tiek samazināta kopējā no darījuma izrietošā saistību summa (106. panta pirmais punkts "Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos");
 • Eiropas Savienības tiesas vērtējums par tiesībām labot PVN gada deklarācijas un atskaitīt PVN priekšnodokli pēc procesuāla termiņa beigām (118. pants "Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņi");

Saistībā ar samazināto nodokli jāņem vērā, ka no 2018. gada 1. janvāra ieviesta īpaša samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kas var būt mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti. Likumā īpaši atrunāts, ka samazinātā PVN likme nav piemērojama termiski vai kā citādi apstrādātiem produktiem. Pilns saraksts ar produktiem pieejams šī likuma pirmajā pielikumā. Jāņem vērā, ka, lai piemērotu samazināto PVN likmi, nav būtiska produktu izcelsmes valsts. Samazinātas PVN likmes piemērošana svarīga ir paša produkta bioloģiska atbilstība likuma normās atrunātajam sarakstam ar dārzeņiem, garšaugiem, augļiem un ogām.

Jāatzīst, ka praksē tiesību norma var radīt dažādus praktiskus sarežģījumus. Piemēram, izvērtējot, vai garšaugi atbilst PVN likuma pirmā pielikuma 17. punktā norādītajai produktu kategorijai "garšaugi". Apskatītajā normā skaidri norādīts, ka par garšaugiem uzskata dilles, lapu pētersīļus, baziliku, koriandru (kinza), piparmētras un tamlīdzīgus augus. Ņemot vērā, ka tiesību norma tikai indikatīvos nolūkos uzskaitu dažus garšaugus, pirms tiek piemērota samazināta PVN likme, jāspēj atbildēt uz jautājumu, vai konkrētais augs ir uzskatāms par Latvijai tipisku garšaugu.

Savukārt saistībā ar priekšnodokļa korekciju PVN direktīvas 90. pantā noteikts, ka, darījumu anulējot, atsakoties no tā, pilnīgi vai daļēji nemaksājot, vai arī, ja darījuma vērtību samazina pēc tam, kad notikusi piegāde, attiecīgi samazināma summa, no kuras rēķina PVN. Savukārt PVN direktīvas 184. pantā noteikts, ka sākotnēji atskaitītās PVN summas koriģē, ja atskaitītais PVN priekšnodoklis ir bijis lielāks vai mazāka par to, uz kādu nodokļa maksātājam bijušas tiesības. Minētās PVN direktīvas normas nosaka, ka darījumam piemērojamām PVN summām jākorelē ar darījuma patieso vērtību, proti, atlīdzību, kas saņemta vai būs saņemama par preču vai pakalpojuma piegādi.

Par minēto EST savu vērtējumu sniedza 2018. gada 22. februāra spriedumā lietā Nr. C‑396/16 T‑2. Lietas apstākļi bija šādi: ar tiesas lēmumu Slovēnijas uzņēmumam T-2 tika apstiprināts sanācijas process, kas sevī ietvēra parādsaistību dzēšanu.

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

 12.04.2018

PVN piemērošana darījumos ar filiālēm - piemēri un tiesu prakse

Praksē nākas saskarties arī ar dažādiem viedokļiem par to, vai darījumiem, kuri tiek veikti vienas juridiskas personas ietvaros, ir jāpiemēro PVN normas. Ja nav nekādu šaubu par Latvijā reģistrēta galvenā uzņēmuma darījumiem ar tā filiāli Latvijā, tad tādas rodas, ja darījums tiek veikts starp galveno uzņēmumu, kurš ir reģistrēts vienā valstī, un tā filiāli, kura ir reģistrēta citā valstī.

Piemēram, starp galveno uzņēmumu vienā valstī un tā filiāli citā valstī tiek veikti darījumi, kuri tiktu uzskatīti par pakalpojumiem, ja šis darījums būtu veikts starp divām juridiskām personām. Vieni no izplatītākajiem «pakalpojumiem» ir vadības un konsultāciju pakalpojumi, kad galvenais uzņēmums nodrošina savas filiāles vadību, sniedz tai nepieciešamās konsultācijas, kā arī apmāca darbiniekus un citādi atbalsta filiāles darbību. Šādā situācijā bieži vien galvenais uzņēmums izraksta rēķinu savai filiālei par to izdevumu summu, kas radušies, sniedzot šos «pakalpojumus».

Lai noteiktu PVN piemērošanu šādiem pakalpojumiem, ir jāizvērtē gan PVN likuma, gan direktīvas 2006/112/EK normas.

PVN likuma 1. panta 14. punkts nosaka, ka pakalpojuma sniegšana ir darījums, kas nav preču piegāde un atbilst vienai no piecām pazīmēm, kuras ir uzskaitītas likumā. Lai noteiktu, vai darījumu starp galveno uzņēmumu un tā filiāli uzskata par pakalpojumu sniegšanu, tam ir jāatbilst šādām pazīmēm:

 • tā nav preču piegāde;
 • attiecībām starp galveno uzņēmumu un filiāli ir jābūt klasificējamām kā tiesiskam darījumam;
 • šī darbība tiek veikta saimnieciskās darbības ietvaros.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri


 

21.11.2017

Izmaiņas PVN likumā

Pievienotās vērtības nodokļa likuma komentāri aktualizēti atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti 27. jūlijā). Būtiskākie akcenti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE vērš uzmanību:

 • 52. pants «PVN atbrīvojuma piemērošana neatkarīgās personu grupas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem» – ar Eiropas Savienības tiesas praksi noteikts atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums;
 • 16. pants «PVN piemērošana trīsstūrveida (ABC) darījumos» – VID un Eiropas Savienības tiesas prakse par starpniekuzņēmuma pienākumu pārliecināties, vai dalībvalstī, kurā noslēdzas preču transportēšana, preču saņēmējs ir pienācīgi deklarējis PVN;
 • 142. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei» – apgrieztās PVN maksāšanas kārtības režīma būtiska paplašināšana būvniecības sektorā.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

04.09.2017

Aktuālākās Eiropas Savienības tiesas prakses

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinājumu izstrādes laikā tika pieņemti jauni PVN likuma grozījumi, kas būs spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tāpēc jau šobrīd tiek izstrādāti jaunāko grozījumu komentāri. Sekojiet līdzi nākamajiem rokasgrāmatas papildinājumiem!

Savukārt šajos, vēl pirms pieņemtajiem grozījumiem, aktualitātes centrā ir Eiropas Savienības tiesu prakse, kuru niansēti skata rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE:

 • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakses maiņa PVN atbrīvojuma piemērošanai kuģu kravu izkraušanas/ iekraušanas pakalpojumiem;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nepamatotu īpašā lietotu mantu tirdzniecības režīma piemērošanu lietotu transportlīdzekļu tirdzniecībā un pircēja solidāras atbildības iestāšanās kritēriji;
 • 146. pants «Atbildība par šā likuma pārkāpumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakse, vērtējot soda naudas samērīgumu ar izdarītā pārkāpuma smagumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

25.05.2017

PVN rakursi ES jaunākajā tiesu praksē

 

Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes:

 • 52. panta pirmās daļas 1. punkts «Ar PVN neapliekamas preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse PVN atbrīvojuma piemērošanai valsts pasta dienestu darījumiem;
 • 52. panta pirmās daļas 17. punkts «PVN atbrīvojums kultūras pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas vērtējums par ES valstu rīcības brīvību, nosakot PVN atbrīvojumu kultūras pakalpojumiem;
 • 3. panta astotā daļa «PVN statuss personām, kuras pilda valsts pārvaldes funkcijas» – nākotnē iespējamas konkurences kropļošanas kritērija piemērošana. Eiropas Savienības tiesas prakse attiecībā uz PVN statusu valsts pārvaldes iestādei, kas uztur maksas ceļus.

Tāpat arī visi abonenti saņems domu karti, kas sniedz atbildi uz jautājumu, kas jānodrošina preču piegādēs ar ES partneri. Domu karte būs labs padomdevējs par trīs būtiskākajiem soļiem, kas ir jāpārbauda un par ko ir jāpārliecinās transporta dokumentu pārbaudē, partnera pārstāvju pārbaudē un rūpīgā darījumu dokumentēšanā.

Autoriem padomā arī nākamās domu kartes par nodokļu jautājumiem. Noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus. Tos sūtiet uz rokasgramatas@db.lv.

Ja vēlaties uzzināt, kas tad ir domu kartes un kāpēc tādu nosaukumu izvēlējāmies, izlasiet šo rakstu:  «Domu kartes – jaunums rokasgrāmatu abonentiem».

 

27.02.2017

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās: darījumu partneru pārbaude jāveic ar pienācīgu rūpību! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas:

 • izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma apjomīgos grozījumus;
 • sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem sagatavoja unikālu ilustratīvu materiālu «Riskanta darījuma partnera pazīmes».

Ilustratīvo informatīvo materiālu jeb domu karti saņems ikviens nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas abonents elektroniskā formātā. Unikālajā materiālā «Riskanta darījuma partnera pazīmes» ir identificētas pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Arī turpmāk tiks sagatavoti ilustratīvi materiāli, koncentrējot uzmanību būtiskiem problēmjautājumiem.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

 • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšana» – tiesu prakse par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un nodokļa maksātāja pienākums vērtēt darījumu partneru riska pazīmes;
 • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par lietotu mantu darījumu režīma piemērošanu nolietu transportlīdzekļu detaļām;
 • 143.3 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm» – dārgmetālu klasifikācija, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība.