Darba samaksas izmaksa

Darba samaksas izmaksa

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmata «Darba samaksas izmaksa» veidota atbilstoši Darba likuma 19. nodaļai «Darba samaksas izmaksa» (69.–75.1 pants).

E-grāmatā plaši komentēti šādi nosacījumi:

  • darba samaksas izmaksas laiks;
  • darba samaksas izmaksas veids (skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu);
  • darba samaksas aprēķins;
  • darba samaksas izmaksa darbinieka saistību nepienācīga izpildījuma dēļ;
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma apmaksa;
  • atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ (veselības pārbaude ārstniecības iestādē, asins nodošana ārstniecības iestādē, profesionālās mācības un kvalifikācijas paaugstināšana darba laikā, tuva ģimenes locekļa nāve, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu, ierašanās izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā, darba neveikšana svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba laikā, kā arī pārejošas darbnespējas (t.s. slimības lapas) dēļ).

Komentāri sniegti saskaņā ar Darba likuma, Civillikuma un Civilprocesa likuma normām.

Rita Dindune
Rita
Dindune

Juriste ar ilggadēju pieredzi Saeimas juridiskā biroja konsultantes darbā. Vada seminārus Darba likuma normu skaidrošanā un piemērošanā. Sniegusi konsultācijas par Darba likumu plašsaziņas līdzekļos, uzstājas semināros un konferencēs.

Karina_Plata
Karīna
Platā

Juriste, maģistre personāla vadībā, informatīvo materiālu «Par darba līgumiem», «Par darba un atpūtas laiku», «Par vienlīdzīgu attieksmi» un metodiskā materiāla «Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās» autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.