Virtuālie aktīvi un nodokļi ārvalstīs IIN aspektā

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas veikti līdz pagājušā gada 13. decembrim:

  • 9. pants "Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi". Valsts ieņēmumu dienesta uzziņas analīze par dividenžu izmaksu no Kipras komercsabiedrības, ja Kiprā komercsabiedrības peļņai nodokļi netiek piemēroti.
  • 11.9 pants "Ienākuma no kapitāla noteikšana". Likums papildināts ar regulējumu virtuālajām valūtām, nodokļu mērķiem pielīdzot virtuālos aktīvus kapitāla aktīviem.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri