Transfertcenu noteikšanas principi

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma komentāros par transfertcenu noteikšanas principiem, piemērojot Ministru kabineta noteikumus, identificējot personas, kurām ir jāvērtē tirgus cenas, dokumentācijā iekļaujamajiem darījumu sliekšņiem, dokumentācijas saturu un iesniegšanas termiņu.

Autors biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" komentē šādus transfertcenu noteikšanas principus:

  1. Transfertcenu noteikšanas principus skaidrojošie MK noteikumi
  2. Saistītās personas, darījumos ar kurām, ir jāvērtē tirgus cenas
  3. Dokumentācijā iekļaujamo darījumu apjomu sliekšņi
  4. Trīs līmeņu transfertcenu dokumentācijas saturs (three-tired approach)
  5. Nemateriāli darījumi
  6. Transfertcenu dokumentācijas iesniegšanas termiņš un soda sankcijas
  7. Transfertcenu dokumentācijas formāts un pārskatīšana
  8. Transfertcenu korekcijas
  9. Vienkāršotā pieeja transfertcenu noteikšanai

 

UIN_new


 

     Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma komentāri