Projekta laika vadība un "cilvēka tilta" loma - kā veidot izpratni par to un izmantot ikdienas darbā

«Cilvēka tilta» loma projektā
Pacietība un patiesa vēlme strādāt ar cilvēkiem ir galvenie šīs lomas izpildītāja veiksmes faktori.
Foto: StockAdobe

Projektu vadībā iesaistītiem cilvēkiem ir zināmas situācijas, kad laiks spēj ietekmēt gan finanšu plūsmu, gan arī būtisku nobīdi grafikā. Neefektīva laika vadība palielina stresu un vilšanos projekta komandā. Laiks tiek patērēts neproduktīvi, pietrūkst fokusa uz svarīgākajiem uzdevumiem. Tie ir tikai pāris regulāri sastopamo problēmu piemēri, kas apliecina to, cik liela nozīme ir projekta laika vadībai.

Tāpat arī projekta vadībā iesaistītie atpazīst situācijas, kad šķiet, ka izstrādes laikā tiek spēlēti klusie telefoni, proti, informācija, kura tiek nodota sākumā, neatbilst tam, kāda tā tiek saņemta. Bieži vien tāda situācija var rasties informāciju tehnoloģiju projektus, kad šķiet, ka saņemtā informācija latviešu valodā ir kodēta un pat neuztverama. Iespējams, viens no faktoriem, kāpēc rodas šādas situācijas ir specifiskie tehniskie jautājumi. Nereti ir dzirdēts, ka tādos brīžos vēlētos, lai kāds to izskaidro, "iztulko". Šādā situācijā lieliski var palīdzēt loma "cilvēks tilts".

Lai izprastu gan laika projekta vadību, gan "cilvēka tilta" lomu un spētu to izmantot ikdienas darbā, sniegšu atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir projekta laika vadība, un kāpēc tā ir svarīga?
 • Kādas ir projekta laika vadības pamata aktivitātes?
 • Kas mainās laika vadībā izmantotajās tehnikās, mainoties projektu vadības pieejai?
 • Kādi ir galvenie laika vadības rezultāti?
 • Kā laika vadības aktivitātes un rezultāti ietekmē citus projektu vadības procesus, un pretēji?
 • Kādas ir sekas, ja netiek veikta projekta laika plānošana un kontrole?
 • Kāds ir ISO un PMBOK skatījums uz laika vadību?
 • Kas ir "cilvēks tilts" projektā, un kāda ir šīs lomas nozīme projektā?
 • Kādus pienākumus veic "cilvēka tilta" loma?
 • Kādas kompetences ir nepieciešamas "cilvēka tilta" lomai?
 • Kādi ir "cilvēka tilta" lomas tipi?

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata