Piegādātāju tiesības iesniegt e-rēķinus

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā, turpinot darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē, sagatavojusi jaunākos rokasgrāmatas papildinājumus saistībā ar e-rēķiniem:

  • tiesības iesniegt e-rēķinu;
  • e-rēķina nosūtīšana un apstrāde;
  • e-rēķina forma.

Autori norāda, ka e-rēķina standarts ir vienots publisko iepirkumu procedūrās visās ES dalībvalstīs. E-rēķinu izveides mērķis ir nodrošināt standartizēti strukturētu elektronisku rēķinu apriti Latvijā un starp ES dalībvalstīm. E-rēķinus ir iespējams automatizēti apstrādāt. Tādējādi tiek paātrināta rēķinu apstrāde un apmaksa. Tiek samazināta arī cilvēcisko kļūdu iespējamība, jo netiek veikta manuāla rēķinu apstrāde. Attiecīgi šādai sistēmai ir vairāki ieguvumi.

Tāpat arī autors skaidro, kādos gadījumos pasūtītājam ir jāpieņem e-rēķini, kad e-rēķina pieņemšana nav obligāta (kādi ir izņēmumi), kādas ir piegādātāja tiesības saistībā ar e-rēķiniem, kas jāņem vērā, izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv.

Plašāka informācija rokasgrāmatā:

PIL

 

 

     Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata