Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu

Kas jāzina par projektu vadīšanas procesu
Process ir aktivitāšu kopa, kas tiek izpildīta, lai izveidotu noteiktu produktu, servisu vai rezultātu.
Foto: StockAdobe

Projektu veido daudzi savstarpēji saistīti procesi, kas tiek vadīti un īstenoti, lai drošinātu projekta prasību izpildi.

Katram projekta procesam ir noteikti ieejas dati, kas nepieciešami procesa izpildei, un izejas dati, kas tiek iegūti procesa izpildes rezultātā. Tāpat katram procesam ir noteikts mērķis, un tā sasniegšanai tiek izmantotas dažādas tehnikas un rīki.

Projekta procesus izpilda projekta komanda sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, un tos iedala trīs kategorijās:

  • projektu vadīšanas procesi, kas nodrošina efektīvu projekta virzību caur tā dzīves ciklu un nosaka, kā projekta aktivitātes tiks vadītas;
  • uz produktu orientēti procesi, kas nodrošina projekta produkta, servisa vai rezultāta projektēšanu un izveidi. Tie ir atkarīgi no projekta produkta, servisa vai rezultāta, tā izmantošanas apgabala un dzīves cikla fāzes. Projekta tvērumu un darbu apjomu nevar noteikt bez pamatizpratnes par to, kā tiek izveidots konkrētais projekta produkts vai serviss;
  • atbalsta procesi, kas nodrošina būtisku un vērtīgu atbalstu projekta vadīšanas un uz produktu orientētajiem procesiem. Pie šiem procesiem pieder loģistika, finanses, grāmatvedība, drošība un citi, kas visbiežāk ir kopēji visiem organizācijas projektiem.

Projekta laikā visu kategoriju procesi var pārklāties un mijiedarboties. Tālāk tiek apskatīti projektu vadīšanas procesi.


Projektu vadīšanas rokasgrāmata

Projektu vadīšanas rokasgrāmata


 

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 1.25 €
Cena (ieskaitot PVN): 12.37 €