LATTELECOM OPEN CITY

Programma
Pilsētvide

PAR KONFERENCI
Mūsdienu tehnoloģijas un inovācijas palīdz radīt labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem un veicina jaunas biznesa un pilsētvides attīstības iespējas. Par viedu pilsētu mūsdienās ir uzskatāma pilsēta, kuras iedzīvotāji, pašvaldība un uzņēmumi ir gatavi visiem nākotnes ekonomiskajiem, tehnoloģiskajiem, klimata pārmaiņu un citiem izaicinājumiem.

Tomēr viedās pilsētas veido ne tikai infrastruktūra un tehnoloģijas, tie ir arī iedzīvotāji un sociālās inovācijas. Viedpilsētas veicina arī jaunas partnerības formas, kurā iesaistās dažādas puses, apvienojot resursus un pieredzi jaunu risinājumu veidošanā. Informācijas, resursu un tehnoloģiju pieejamība, kā arī savstarpējā sadarbība ir tie priekšnosacījumi, kas ir būtiski, lai mēs varētu izvērtēt cik atvērti un gatavi esam nākamajam tehnoloģiju un pilsētattīstības izrāvienam.

“Lattelecom Open City” esam aplūkojuši viedās pilsētas attīstību no pieciem būtiskiem aspektiem: iedzīvotājs, investīcijas,  tehnoloģijas, infrastruktūra un pilsētbūve, atbildot uz tādiem jautājumiem kā:

 • Kā radīt konkurētspējīgu vidi Latvijas pilsētās un to apkaimēs?
 • Kā veicināt sadarbību starp pašvaldībām un uzņēmumiem, lai kopīgi strādātu pie pilsētu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošiem risinājumiem?
 • Kā mūsdienu tehnoloģijas ietekmē pilsētu attīstību un kāds ir to ekonomiskais un sabiedrības ieguvums kopumā?
 • Kā ar Latvijā radītām viedajām tehnoloģijām veidot izaugsmei sekmīgu pilsētvidi un nodrošināt valsts konkurētspēju pasaulē?

Viedās pilsētas konferences uzdevums ir kļūt par sadarbības un komunikācijas platformu starp Latvijas pilsētām un uzņēmumiem, lai kopā strādātu pie pilsētu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošiem risinājumiem, kā arī rastu risinājumus lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem, kas ietekmē daudzas ekonomikas nozares vietējā un starptautiskā mērogā.


Konferences formāts: diskusijas + prezentācijas

Konferences valoda: latviešu un angļu (tiks nodrošināta tulkošana)

Konferences moderators: Arnis Krauze

Mērķis – prezentāciju un diskusiju formātā sniegt būtiskākās atziņas par to, kā viedās pilsētas koncepts un risinājumi var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti Latvijas pilsētās un radīt virkni jaunu biznesa iespēju Latvijas uzņēmējiem.

Pasākuma mērķauditorija – uzņēmumu un pilsētu vadītāji, biznesa vadības eksperti, stratēģiskie vadītāji, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji, augstskolu mācībspēki un jaunuzņēmumu komandas. Pasākuma mērķauditoriju vieno inovatīva domāšana, vēlme izmantot jaunākās tehnoloģijas sabiedrības un pašu labā, straujš, produktīvs dzīves ritms. Drošajiem pieder pasaule.

 

9.30 – 9.50  

Atklāšana

 • Juris Gulbis, Lattelecom valdes priekšsēdētājs
 • Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs
 • Jānis Maršāns, Dienas Bizness valdes loceklis
 

 

   

VIEDĀS PILSĒTAS PAMATVĒRTĪBA – IEDZĪVOTĀJS


 

9.50 – 10.15  

Transformējošas pilsētvides

 • Agnis Stibe, MIT MediaLab

10.15 – 11.00  

Ekspertu diskusija.

Moderators

 • Viesturs Celmiņš, pilsētplānotājs un sociālantropologs

Diskusijas dalībnieki:

 • Agnis Stibe, MIT MediaLab
 • Dainis Bērziņš, UPB valdes priekšsēdētājs
 • Daunis Auers, LU asoc.profesors, Domnīca Certus
 • Jānis Dripe, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs

Diskusijas temati:

 • Kādi faktori pilsētu padara konkurētspējīgu?
 • Iedzīvotāju loma ilgtspējīgas pilsētas veidošanā;
 • 21. gadsimta zināšanas un prasmes – pašvaldības loma iedzīvotāju mūžizglītības atbalstam.
 • Kā tehnoloģiskā attīstība ietekmē darbavietas pilsētā?
 • Imigrants, mazulis vai ārzemju tautietis – kā piesaistīt jaunus, produktīvus iedzīvotājus pilsētai?
 • Kā tehnoloģijas spēj mainīt dzīves kvalitāti un kādēļ šīs pārmaiņas ir nenovēršamas?
 • Iedzīvotāju loma, cilvēciskās vērtības, nākotnes skatījums uz mijiedarbību starp tehnoloģijām un cilvēku.
11.00 – 11.20  

 Kafijas pauze

 


 

   

INVESTĪCIJU PIESAISTE VIEDAJAI PILSĒTAI


 

11.20 – 11.45  

Lielbritānijas  pieredze liela mēroga publiskās infrastruktūras finansēšanā 

 •  Pārstāvis tiek saskaņots (UK)
11.45 – 12.30   

Ekspertu diskusija.

Moderators 

 • Andris Lauciņš, Ernst&Young Baltic vecākais partneris

Diskusijas dalībnieki:

 • Pārstāvis no Ekonomikas ministrijas
 • Matīss Paegle, Investīciju direktors, BALTCAP
 • Dmitrijs Saikovskis, OverkillVentures (aicināts)
 • Pārstāvis no EIB
 • Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas mērs (aicināts)

Diskusijas temati:

 • Vai ir dzīve pēc ES struktūrfondiem?
 • Kas padara pilsētu un valsti pievilcīgu investīcijām (tostarp, PPP)?
 • Fintech – vai digitālajiem risinājumiem ir vieta infrastruktūras finansēšanā?
 • Kā mazās pilsētas var konkurēt ar lielajām pilsētām investīciju piesaistē?
 • Ar kādiem šķēršļiem visbiezāk saskaras pilsētas finansējuma piesaistē un kā tās risināt?

 

   

TEHNOLOĢIJAS VIEDO PILSĒTU PĀRVALDĪBAI UN ATTĪSTĪBAI


 

12.30 – 12.55

 

Temats tiek saskaņots

 • Edmunds Garančs, Lattelecom IoT Biznesa direktors
12.55 – 13.40  

Ekspertu diskusija.

Moderators 

 • Krists Avots, Lattelecom Korporatīvās attīstības direktors

Diskusijas dalībnieki:

 • Tiek saskaņoti

Diskusijas temati:

 • Lietu internets – pilsētai un mājai
 • Datu pieejamība un viedās pilsētas/pagasti
 • Aplikācijas – vieglākai pārvaldībai un iedzīvotāju iesaistei
 • Kiberdrošība
13.40 – 14.40   

Pusdienas


 

   

VIEDĀ PILSĒTBŪVE


 

14.40 – 15.05  

Pasīvo ēku standarta pielietošana modernas pilsētas arhitektūrā – Starptautiskais pasīvo ēku institūts

15.05 – 15.50  

Ekspertu diskusija.

Moderators 

 • Krišjānis Kalnciems, Viedās pilsētas klastera vadītājs

Diskusijas dalībnieki:

 • Jūlija Grīnberga, SIA “Citrus Solutions” valdes priekšsēdētāja (aicināta)
 • Oskars Ozoliņš, Merks (aicināts)
 • Pārstāvis no Starptaustikā pasīvo ēku institūta
 • Modris Greitāns, Dr.sc.comp., EDI zinātniskais direktors, vadošais pētnieks
 • Microsoft pārstāvis

Diskusijas temati:

 • Viedas pilsētbūves, būvniecības nosacījumi nākotnē
 • Energoefektivitāte kā obligāta, pašsaprotama prasība
 • Pāreja uz pilnīgu automatizāciju un attālinātu piekļuvi vadības sistēmām
 • Inžerniertehniskie risinājumi viedā pilsētvidē
 • Efektīvas pilsētas infrastruktūras pārvaldes sistēmas kritēriji
 • Satiksmes regulēšanas risinājumi
 • Pilsētas apgaismojums

 

   

VIEDA PILSĒTATTĪSTĪBA UN INFRASTRUKTŪRA


 

15.50 – 16.15   Temats tiek saskaņots – Pārstāvis no Dānijas
16.15 – 17.00  

Ekspertu diskusija. Moderators tiek saskaņots

Diskusijas dalībnieki:

 • Mārtiņš Vanags, Skanstes attīstības aģentūra
 • Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģions,Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs

Diskusijas temati:

 • Sabiedrības viedums un potenciāls radīt, pieņemt un lietot jaunus pilsētattīstības risinājumus
 • Dzīves un darba kvalitāte viedpilsētās – ātrums, ērtības, vērtību akcentēšana
 • Kvartāli kā apzināti veidoti teritoriju segmenti
 • Infrastruktūra kā pilsētas vienojošais elements
 • Sabiedriskā transporta loma 21. gadsimtā
 • Kas notiks ar pilsētām nākotnē? Tās paplašināsies vai notiks to sakoncentrēšana?
 • Nepieciešamie un esošie resursi pilsētattīstībai
17.00   Noslēgums

Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
+37126132470 | santa.butane@db.lv

 

Sākums
Beigas
Adrese
RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O6, Durbes iela 4, Rīga, , Latvija