Kā vadīt iekšējo komunikāciju?

Programma

ve
Aicinām Jūs uz vebināru, kurā iekšējās komunikācijas stratēģe Ieva Zaumane dalīsies zināšanās un pieredzē par to, kā jēgpilni un mērķtiecīgi vadīt iekšējo komunikāciju. Šobrīd atvērtajā informācijas laikmetā ikvienam ir pieeja globālajiem kanāliem, lai iegūtu zināšanas un labo praksi par šo tēmu. Teju katru dienu profesionālajos sociālajos tīklos eksperti dalās pieredzē un zināšanās, kas jādara, lai iekšējā komunikācija strādātu. Taču joprojām prakse apliecina, ka iekšējā komunikācija organizācijās ir kā karsts kartupelis, ko viens otram mētā dažādu funkciju pārstāvji, un šajā situācijā runāt par stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju ir ļoti grūti.

Šajā vebinārā meklēsim atbildes: Kas tad ir stratēģiski vadītas iekšējās komunikācijas pamats? Kas ir galvenie vadības uzdevumi ceļā uz jēgpilnu iekšējās komunikācijas vadību? Kāpēc, ja visi zina, kāda ir efektīva iekšējā komunikācija, ne visiem to izdodas īstenot?


VEBINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

  • Iekšējās komunikācijas koncepta skaidrojums; Kas ir iekšējās komunikācijas vadība?
  • Kā atšķiras iekšējā komunikācija no iekšējām sabiedriskajām attiecībām un mārketinga;
  • Sistēmisks skatījums uz iekšējo komunikāciju;
  • Kas ir atbildīgs par iekšējo komunikāciju un kam tā jāvada?
  • Simfoniskā iekšējās komunikācijas vadība;
  • Iekšējās komunikācijas mērķis un nolūks;
  • Kā virzīties uz stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju;
  • Galvenie principi veiksmīgai iekšējās komunikācijas vadībai.

Mērķauditorija: uzņēmumu/organizāciju augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, un komunikācijas vadītājiem. 

LEKTORE: 

iz
Ieva Zaumane 
Komunikācijas stratēģiskās vadības nozarē strādā jau vairāk nekā 17 gadus. Pieredzi guvusi gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. Pirms aptuveni 7 gadiem padziļināti sāka pētīt organizāciju iekšējās vides jautājumus. Šobrīd Ieva sava uzņēmuma ietvaros konsultē dažādu organizāciju atšķirīgu līmeņu vadītājus par iekšējās komunikācijas problēmjautājumiem, konsultē vadītājus pārmaiņu vadībā un komunikācijā, palīdz izstrādāt pārmaiņu komunikācijas plānus, iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes stratēģijas, moderē stratēģiskās iekšējās komunikācijas darbnīcas vadības komandām. Ieva iekšējās komunikācijas stratēģisko skatījumu savieno ar zināšanām par organizāciju sistēmdinamikām, kas sniedz padziļinātu skatījumu uz organizāciju un tajā notiekošo. Savukārt sertificēta kouča kompetences izmanto, strādājot ar komandām gan pārmaiņu, gan ikdienas problēmjautājumu situācijās. Paralēli Ieva izstrādā doktora disertāciju “Iekšējās komunikācijas funkcija un tās stratēģiska vadīšana”, kas ļauj praksē iegūto pieredzi savienot ar akadēmiskajām zināšanās un jaunākajiem pētījumiem. Tas ir viens no lielākajiem ieguvumiem arī Ievas klientiem, jo viņi var būt pārliecināti, ka iegūs aktuālāko skatījumu uz iekšējo komunikāciju.
Viņa uzstājusies vairākās starptautiskās konferencēs ar prezentācijām par iekšējās komunikācijas funkcijas vadīšanu. Tāpat Ieva tic, ka zināšanas ir dzīvas tikai tad, kad ar tām dalās, tāpēc viņa strādā arī ar studentiem Vidzemes augstskolā un Rīgas Stradiņa Universitātē.

 

DALĪBAS MAKSA: 40 EUR (ieskaitot PVN)

Izdevniecības Dienas Bizness abonentiem 15% atlaide – 34 EUR (ieskaitot PVN)

NORISES LAIKS: 14.maijs plkst. 14.00 - 16.00

NORISES VIETA: Online

jIR KĀDI JAUTĀJUMI?


Vairāk informācijas: Sintija Kristapsone +371 22022906 | sintija.kristapsone@db.lv

Sākums
Beigas
Adrese
Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045, Latvija