Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā

Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

Saskaņā ar jaunā PIL 8.panta pirmo daļu likums paredz šādas iepirkuma procedūras:

  1. atklāts konkurss,
  2. slēgts konkurss,
  3. konkursa procedūra ar sarunām,
  4. konkursa dialogs,
  5. inovācijas partnerības procedūra,
  6. sarunu procedūra.

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot arī metu konkursu saskaņā ar PIL 8.panta otro daļu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 eiro vai lielāka.

Atbilstoši jaunajam regulējumam metu konkurss tiek nodalīts no iepirkuma līguma un iepirkuma procedūras jēdzieniem.

Jaunās procedūras izriet no Publiskā sektora direktīvas noteikumiem, papildus iekļaujot konkursa procedūru ar sarunām un inovācijas partnerības procedūru. PIL šobrīd paredz divas atsevišķas iepirkumu procedūras:

  • Konkursa procedūra ar sarunām, kas saskaņā ar iepriekšējo regulējumu bija sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu;
  • Sarunu procedūra, kas saskaņā ar iepriekšējo regulējumu bija sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.

ZAB "WALLESS"

Walless logo

 

WALLESS ir Baltijas advokātu birojs ar birojiem Viļņā, Rīgā, Tallinā un Tartu. WALLESS juridiskā komanda Baltijas valstīs apvieno 100 juristus, tostarp arī augstākā līmeņa profesionāļus, kuri ir vadošie partneri galvenajās prakses jomās trīs Baltijas valstīs. Komanda nodrošina visaptverošu specializētu nevainojamu pakalpojumu klāstu uzņēmējdarbības tiesību jomā reģiona mērogā, jo sevišķi uzņēmumu apvienošanas un iegādes, kapitāla tirgu, banku un finanšu, finanšu tehnoloģiju (fintech), komerctiesību un regulatīvajā jomā, nekustamā īpašuma, nodokļu, strīdu risināšanas, "balto apkaklīšu" noziegumu izmeklēšanas un valdības veikto izmeklēšanu jomā. 

ZAB "WALLESS", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.

ZAB "WALLESS" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā turpina darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē.