Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā

Iepirkuma procedūru veidi publiskajā sektorā

Cena (ieskaitot PVN): 24.88 €

Saskaņā ar jaunā PIL 8.panta pirmo daļu likums paredz šādas iepirkuma procedūras:

  1. atklāts konkurss,
  2. slēgts konkurss,
  3. konkursa procedūra ar sarunām,
  4. konkursa dialogs,
  5. inovācijas partnerības procedūra,
  6. sarunu procedūra.

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot arī metu konkursu saskaņā ar PIL 8.panta otro daļu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 eiro vai lielāka.

Atbilstoši jaunajam regulējumam metu konkurss tiek nodalīts no iepirkuma līguma un iepirkuma procedūras jēdzieniem.

Jaunās procedūras izriet no Publiskā sektora direktīvas noteikumiem, papildus iekļaujot konkursa procedūru ar sarunām un inovācijas partnerības procedūru. PIL šobrīd paredz divas atsevišķas iepirkumu procedūras:

  • Konkursa procedūra ar sarunām, kas saskaņā ar iepriekšējo regulējumu bija sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu;
  • Sarunu procedūra, kas saskaņā ar iepriekšējo regulējumu bija sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.

ZAB "PRIMUS DERLING"

ZAB "PRIMUS DERLING"

Divi vadošie komerctiesību zvērinātu advokātu biroji – "Primus" Latvijā un Lietuvā un "Derling" Igaunijā – izveido jaunu Baltijas advokātu biroju aliansi. Sākot ar 2018. gada 27. septembri, jaunā alianse darbojas ar nosaukumu "PRIMUS DERLING" Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā – "DERLING PRIMUS". Kopā apvienojoties vairāk nekā 80 juristiem un atbalsta personālam, ir izveidota augsti kvalificēta komanda ar četriem birojiem visās trīs Baltijas valstīs. Jaunā alianse būs īpaši nozīmīga klientiem tādās darbības jomās kā uzņēmumu iegāde un apvienošana, pārrobežu strīdu risināšana, nekustamā īpašuma projekti un normatīvā regulējuma jautājumi visās Baltijas valstīs

ZAB "PRIMUS DERLING", balstoties uz savu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, piedāvā pilnu juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesībās un visos ar biznesu saistītajos jautājumos, tai skaitā publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jautājumos.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.

ZAB "PRIMUS DERLING" praktizējošie advokāti pieredzi publisko iepirkumu jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu noteikumu interpretāciju un piemērošanu, palīdzot klientiem saņemt Iepirkuma uzraudzības biroja viedokli publisko iepirkumu jautājumos, kā arī pārstāvot klientu intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, panākot prettiesisku pasūtītāju lēmumu un iepirkuma dokumentācijas noteikumu atcelšanu.