Eksporta rokasgrāmatas autori

Profesionāli nozares eksperti Latvijā, kuri dalās pieredzē par eksporta attīstīšanu ilgtermiņā, tādējādi radot izpratni par eksporta piedāvātajām iespējām un pārvaramajiem šķēršļiem.