ZAB BDO Law

BDO LAW

Neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas ietilpst BDO International dalībfirmu tīklā. BDO ir viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1400 birojus 154 valstīs un teritorijās.
ZAB BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājums klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā un ļauj arī mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu spēcīga, dinamiska tīkla ietvaros, kas piedāvā zināšanas un kompetenci dažādās nozarēs gandrīz katrā pasaules valstī.
ZAB BDO Law (sākotnēji BDO Zelmenis & Liberte) dibinātāji un partneri ir Jānis Zelmenis un Vita Liberte, kuri pirms biroja izveidošanas 2007. gadā ieņēma vadošus amatus starptautiskajā uzņēmumā Deloitte Latvija. Birojs no 2012. līdz 2016. gadam ietilpa Baltijas biroju apvienībā un darbojās ar kopēju nosaukumu ZAB Varul.
Zvērinātu advokātu biroja BDO Law juristiem ir spēcīgas akadēmiskās zināšanas, kā arī visaptverošas zināšanas konkrētās nozarēs visās biroja prakses jomās. ZAB BDO Law juristus ir novērtējuši klienti, un arī starptautiskie juridisko pakalpojumu katalogi tos ierindojuši starp vadošajiem praktizējošiem juristiem Baltijas valstīs.