SIA KPMG Baltics

SIA KPMG Baltics

Globāls profesionālu kompāniju tīkls, kas darbojas 152 valstīs, un tā dalībuzņēmumos visā pasaulē strādā 145 tūkstoši darbinieku. Baltijas valstīs KPMG darbību uzsāka 1994. gadā un šobrīd katrā valstī strauji attīstās, sniedzot klientiem revīzijas, nodokļu un juridiskos pakalpojumus, riska vadības, ieskaitot informācijas tehnoloģiju riska vadības, un arī finanšu konsultāciju pakalpojumus. KPMG klienti Latvijā pārstāv visas tautsaimniecības nozares un ir lielu starptautisku korporāciju filiāles, veiksmīgi vietējie uzņēmumi, valsts iestādes un aģentūras un nevalstiskās organizācijas.