ZAB Eversheds Bitāns

ZAB Eversheds Bitāns

Dibināts 1999. gadā. Tas sniedz juridisko palīdzību visās ar komercdarbību saistītās tiesību jomās, kā arī pārstāv klientu intereses tiesās. Īpašu reputāciju birojs ir izpelnījies komercsabiedrību reorganizācijā, konkurences tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesību, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Birojs regulāri konsultē savus klientus arī par līgumtiesībām.

Eversheds Bitāns ir vadošās  advokātu biroju kompānijas Eversheds International biedrs, un sniedz juridisko palīdzību 45 birojos 28 valstīs Eiropā, Vidējos Austrumos, Āfrikā un Āzijā. Tā ir viena no būtiskākajām Evershedspriekšrocībām starptautiskos tirdzniecības darījumos, jo dod iespēju operatīvi sniegt juridisko palīdzību klientiem visur, kur tas ir nepieciešams, un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu, kas ir svarīgs priekšnosacījums ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanai. Eversheds Bitāns ir vienīgais advokātu birojs Latvijā, kam ir šāda līmeņa starptautiska sadarbība.