Vizuālā identitāte – vitāls elements korporatīvā tēla jeb zīmola veidošanā

Vizuālā identitāte – vitāls elements korporatīvā tēla jeb zīmola veidošanā. Uzzini, kāpēc un kā izveidot spēcīgu un noturīgu korporatīvo vizuālo identitāti! Tā «Mārketinga rokasgrāmatas» jaunumus skaļi piesaka autors Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG). Tāpat arī atbild uz jautājumiem par vizuālās identitātes veidošanu:

 • Kāpēc vizuālā identitāte ir spēcīgākais korporatīvais instruments?
 • Kādi ir jebkuras ikoniskas vizuālās identitātes izstrādes posmi?
 • Kā veidot vizuālo identitāti valstij, valsts pārvaldei, pilsētai, notikumam, organizācijai vai uzņēmumam?
 • Kā iespējams radīt ikonisku vizuālo identitāti valstij?
 • Kāpēc ir nepieciešama logotipa pārbaudes jeb testēšanas fāze? Kā to iespējams veikt?
 • Kāpēc pilsētām ir nepieciešams logo? Kāda ir to funkcija?
 • Kā top pilsētas zīmols? Un kādi ir tā elementi?
 • Kādi praktiski ieteikumi, kā pilsētām reklamēt savu zīmolu?
 • Kā, piemēram, Ventspilī veidojas pilsētas vizuālā komunikācija?
 • Kādi elementi jāietver, lai veidotu kvalitatīvu pasākuma vizuālo identitāti?
 • Ko nepieciešamas izanalizēt pirms vizuālo risinājumu veidošanas? Piemēram, kāpēc vēlamajām emocijām ir liela nozīme?!
 • Kādi ir vizuālās identitātes veidošanas praktiski ieteikumi B2B un B2C modelī?!

Iedvesmai citāts no autora AUG rakstītā:
«Logo jābūt tādam, kas ir uzskatāms un labi saredzams, nodrukāts jebkādā izmērā un efektīgi izskatās arī melnbalts. Tiek uzskatīts, ka efektīvs logo ir vienkāršs, atmiņā paliekošs, ilgmūžīgs (efektīvs arī pēc 20 gadiem), universāls un auditorijai atbilstošs.Korporatīvā vizuālā identitāte ir nospiedums cilvēka apziņā, ar kuru organizācija vienmēr tiks asociēta.»

Par vizuālo identitāti soli pa solim autors ar spēcīgiem piemēriem skaidro jaunajā 5.1. «Korporatīvās vizuālās identitātes nozīme mārketinga stratēģijā»:

 • 5.1.1. «Korporatīvās vizuālās identitātes vēsture»;
 • 5.1.2. «Valsts vizuālā identitāte»;
 • 5.1.3. «Valsts pārvaldes vizuālā identitāte»;
 • 5.1.4. «Pilsētas vizuālā identitāte»;
 • 5.1.5. «Vizuālā notikuma identitāte»;
 • 5.1.6. «Vizuālā organizācijas identitāte»;
 • 5.1.7. «Vizuālās identitātes atbilstība uzņēmuma darbības virzienam».

Mārketinga rokasgrāmata

 

     Mārketinga rokasgrāmata