Vienota risku klasifikācija = vienota izpratne par riskiem iestādē

Vienota risku klasifikācija palīdz iestādē veidot vienotu izpratni par riskiem, ar kuriem organizācija saskaras, un labāk izprast organizācijas riska profilu! Tāpēc risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze aicina uzņēmumos veidot, adaptēt un lietot savas risku klasifikācijas, lai nodrošinātu veiksmīgu risku pārvaldību.

Vienlaicīgi autores piedāvā risku klasifikācijas variantu ar noderīgiem piemēriem. Autores norāda, ka sākotnēji risku var iedalīt ārējās vides riskos un iekšējās vides riskos, skaidrojot to atšķirības. Tieši iekšējās vides riski ir katra uzņēmuma rokās! Īstenojot organizācijas funkcijas un procesus, var ietekmēt un kontrolēt pašu izstrādāto risku klasifikāciju. Piemēram, darbības riskus iedala: procesa vadības riski, informācijas tehnoloģiju, personāla riski, korupcijas riski, krāpšanās riski, drošības riski, darbības nepārtrauktības risks, juridiskie riski, finanšu riski utt. Detalizētāk par katru riska veidu var iepazīties rokasgrāmatā!

Izmantojiet jauno 1.2. nodaļu «Risku grupas»! Tāpat arī izziniet 9. nodaļas «Cilvēkrisks – veselība, drošība, darba vide» turpinājumu tēmai 9.1. «Iespējamie darba vides riska faktori un pasākumi to novēršanai».