Vai zini, kuras iekārtas ir uzskatāmas par bīstamām?

Uzzini par jaunumiem ugunsdrošības jomā! Izproti prasības darbā ar bīstamām iekārtām! Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar AS Inspecta Latvia un SIA Leilands un Putnis.

Rokasgrāmatas autors Aigars Bičeks, SIA Leilands un Putnis projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists ar augstāko profesionālo izglītību, ugunsdrošības speciālists, skaidro izmaiņas ugunsdrošības jomā:

«Šī gada 1. septembrī stāsies spēkā jauni ugunsdrošības noteikumi (MK Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi», tika pieņemti 2016. gada 19. aprīlī). Jaunajos ugunsdrošības noteikumos ir dažas būtiskas izmaiņas. Pie būtiskākām izmaiņām varētu minēt ugunsdrošības instrukciju un tās saturu, kā arī to, ka turpmāk ugunsdrošības instruktāžu būs jāreģistrē speciālā ugunsdrošības instruktāžu žurnāla. Šajā žurnālā būs jāreģistrē arī visas praktiskās mācības, kuras vismaz reizi gadā ir jāorganizē objektos, kuros atrodas vairāk par 50 cilvēkiem (nejaukt ar darbiniekiem).

Otra būtiskā izmaiņa ir saistība ar ugunsdzēsības aparātu aprēķināšanas kārtību, jo turpmāk aprēķina kārtība ir jāņem vērā objekta ugunsbīstamības līmenis (ražošanas objektos to nosaka ugunsslodze), ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja u.c. lietas.»

Savukārt Ainārs Cars, AS Inspecta Latvia enerģētikas nozares un lielo klientu apkalpošanas vadītājs, skaidro par bīstamajām iekārtām un spiedieniekārtām, to kompleksiem un katliekārtām:

 • izskaidro terminu «bīstamās iekārtas»;
 • iepazīstina ar prasībām, kas izvirzītas šīm iekārtām saskaņā ar Latvijas likumdošanu;
 • sniedz skaidrojumu, uz kādu personu loku attiecināmas konkrētās prasības;
 • apraksta iekārtu reģistrācijas, pārbaužu veikšanas un personāla kvalifikācijas apliecināšanas kārtību; apskata atsevišķus jautājumus, kas skar spiedieniekārtas un katliekārtas.

Kopumā plašāk iespējams izzināt atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir bīstamās iekārtas?
 • Kuras iekārtas ir uzskatāmas par bīstamām?
 • Vai pastāv vispārīgas prasības, kas kopīgas visām bīstamajām iekārtām neatkarīgi no to veida?
 • Kāda ir reģistrācijas kārtība?
 • Kas var būt inspicēšanas institūcija?
 • Vai valdītājs var brīvi izvēlēties inspicēšanas institūciju?
 • Vai valdītājs pats var veikt savas iekārtas pārbaudi?
 • Kā pārliecināties, ka mana iekārta ir reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā?
 • Vai ir noteikta bīstamās iekārtas pārbaudes zīmes forma?
 • Uz kādu personu loku attiecas prasības par bīstamajām iekārtām?
 • Kā pareizi saprast terminu «valdītājs»?
 • Kādas šobrīd ir prasības apkalpojošajam personālam un tā kvalifikācijai?
 • Vai bez iepriekš minētajiem ir vēl citi noteikumi, kas izdoti likuma «Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību» ietvaros?
 • Kā valdītājam būtu jārīkojas bīstamās iekārtas avārijā, un kas izmeklē avārijas?
 • Kā pareizi noteikt, saskaņā ar kuriem noteikumiem jāreģistrē ūdenssildāmais katls?
 • Kādas prasības attiecināmas uz katlu, ja sakarsēšanas temperatūra ir mazāka par 110°C un jauda mazāka, nekā norādīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 138 «Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību»?
 • Vai plombējums katla drošības vārstiem ir obligāts?
 • Kādas ir prasības manometriem, kas uzstādīti uz katliem?

Ainārs Cars ir arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā. 17 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 16 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. Deviņu gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU MTAF fakultātē. Pieredze vadošos amatos dažādos uzņēmumos, tai skaitā AS Jūraslīcis – galvenais enerģētiķis, SIA Jūrmalas Siltums – valdes loceklis. Latvijas standarta STK6 vadītājs, Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes loceklis.

Inspecta piedāvā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā. Inspecta darbojas astoņās Eiropas valstīs: Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, un tā gada apgrozījums pārsniedz 170 miljonus eiro. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA īpašumā pērn jūnijā uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistu. Vairāk informācijas: http://www.inspecta.com/lv.

Plašāk lasiet šādās rokasgrāmatas nodaļās un apakšnodaļās:

 • 2. «Ugunsdrošības sistēma»:
  • 2.1. «Ugunsdrošības organizēšana»;
  • 2.2. «Ugunsdrošības instruktāžas»;
  • 2.3. «Ugunsdzēsības aparāti un inventārs»;
  • 2.4. «Ugunsdzēsības pārklāji»;
 • 6. «Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām»:
  • 6.1. «Bīstamās iekārtas»;
  • 6.2. «Spiedieniekārtas, to kompleksi un katliekārtas».