Vai tiešām personāla vadītāja profesija izzudīs jau tuvākajā nākotnē ?

Vai tiešām personāla vadītāja profesija izzudīs jau tuvākajā nākotnē? Atbilde uz šo jautājumu atrodama abonentizdevuma «Personāla vadības rokasgrāmata» jaunākajos papildinājumos, kas sagatavoti sadarbībā ar personāla atlases kompāniju CVO Recruitment Latvia.

Jaunākajos papildinājumos izzināsim personālvadības profesiju, tās uzdevumus šodien un attīstību nākotnē:

  • profesijas karte un nozīmīgās prasmes;
  • profesijas nākotne un personāla vadītāja loma pārmaiņu procesos;
  • fokuss un prioritātes organizācijās Latvijā, reālā pieredze un idejas.

«Kā jebkura cita, arī personāla vadītāja profesija laika gaitā transformējusies atbilstoši tirgus prasībām. Lai šo attīstības gaitu labāk izprastu, aicinām ielūkoties vēsturē. Latvijā situācija ir unikāla, jo mūsu biznesa vidē savienojušās divas dažādas pieejas un uztveres – Rietumu pieredze personāla vadībā un padomju laika kadru daļas pieeja.

Par personālvadības funkcijas šūpuli tiek uzskatīta Lielbritānija un ASV. Piedāvājam ieskatu Eiropas tirgū – kāds ir bijis personālvadības funkcijas fokuss laiku lokos,» tā tēmas aktualitāti ar ieskatu vēstures atkāpē piesaka personāla atlases kompānija «CVO Recruitment Latvia».

Plašāk 2.1. nodaļā «Personālvadības funkcijas un efektivitāte»:

  • 2.1.1. «Vēsturiska atkāpe»;
  • 2.1.2. «Profesijas karte. Tagadne»;
  • 2.1.3. «Profesijas nākotne».

2.2. nodaļā «Personālvadība Latvijā ar fokusu šodien un skatu nākotnē»:

  • 2.2.1. «Darbaspēka nodrošināšana»;
  • 2.2.2. «Jēgpilna komandas attīstība»;
  • 2.2.3. «Organizācijas un kultūras attīstība»
  • 2.2.4. «Personāla vadītājs nākotnē».