Vai tiešām nepārvarama vara mežsaimniecībā?

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā.

Dodot rokasgrāmatas lietotājam iespēju sekot līdzi aktualitātēm, birojs cita starpā papildinājumos:

  • saistībā ar nodokļu reformu aktualizējis nodaļu par meža nozarei piemērojamiem nodokļu normatīvajiem aktiem;
  • reaģējot uz Krīzes vadības padomes 2017. gada 28. decembra lēmumu atzīt, ka rudens lietavu un plūdu izraisītās sekas mežsaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga katastrofa, ietvēris rokasgrāmatā jaunu nodaļu par nepārvaramas varas tiesisko regulējumu, kā arī analizējis minētā lēmuma ietekmi uz saistību izpildi mežsaimniecībā, proti, vērtējis, kā šāda dabas katastrofas atzīšana no Krīzes vadības padomes puses ietekmē privāttiesiski noslēgtos līgumus mežsaimniecības nozarē, vai tā dod tiesības mežsaimniecībā iesaistītām personām, atsaucoties uz nepārvaramas varas iestāšanos, nepildīt noslēgto līgumu saistības.  

 

Meža nozares rokasgrāmata

 

     Meža nozares rokasgrāmata