Vai apzinies pārdošanas procesa svēto melu robežu?

Saspringtais grafiks un paaugstinātās spriedzes situācijas rada t.s. vāveres riteni, kura lielākā problēma ir mūžīgais laika trūkums. Bet tieši laiks ir viens no resursiem, kuru cilvēks nespēj ietekmēt un izmainīt – aizvien ikvienam ir tikai 24 stundas laika. Apzinoties laika resursa nozīmi, papildināta informācija par laika plānošanu pārdošanā, tostarp minot vēl vairākas metodes, kas var palīdzēt veiksmīgā laika organizēšanā (plašāk 3.5. «Laika plānošana»).

Cienot citu un savu laiku, vērts pārskatīt savu attieksmi pret e-pastu saraksti, tāpēc ar praksē pārbaudītiem padomiem papildināta e-pasta etiķete, tostarp norādot, kādi kritēriji jāievēro, lai rakstītais nepazustu saņemto e-pastu kaudzē.

Un aizvien Jānis Viegliņš, «Pārdošanas skolas» dibinātājs un vadītājs, aizraujošā stāstā iedrošina lielīties pārdošanā (sk. 6.9.5. «Lielīšanās pārdošanā»), sniedzot atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem:

  • Kāpēc latviskā mentalitāte traucē lielīties pārdošanā?
  • Kāda ir svētā melu robeža pārdošanas procesā?
  • Kāpēc lielīšanos var salīdzināt ar gaisu balonā?
  • Kāpēc lielīšanās ir kā izlīdzinošais solis pēc manipulācijas pārdošanā?
  • Kā citur pārdošanā izmantot ātrās nekustamā īpašuma pārdošanas tehniku?