Uzturlīdzekļi bērnu labā – atsevišķi tiesiskie jautājumi

Ja bērns pēc pilngadības iestāšanās objektīvu iemeslu dēļ nevar pats sevi apgādāt? Ja bērns ir vecāks par 24 gadiem un aizvien turpina mācīties? Kāds ir uzturlīdzekļu limits pēc bērna 18 gadu vecuma?

«Uzturlīdzekļi bērnu labā – atsevišķi tiesiskie jautājumi» ir rokasgrāmatas jaunāko papildinājumu tēma. Rokasgrāmatas autors ZAB COBALT iekļāvis informāciju par:

  • uzturlīdzekļu bērnam maksāšanas ilgumu;
  • uzturlīdzekļu minimālo apmēru pēc bērna pilngadības sasniegšanas;
  • uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība pirms bērna pilngadības un pēc tās.

Plašāk iespējams uzzināt 12.5.3. nodaļā, vienlaicīgi iepazīstoties ar atbilstošu tiesu praksi šādos aspektos:

  • jēdziens «kad bērns pats var sevi apgādāt» Civillikuma 179. panta izpratnē;
  • kārtība, kādā strīdus gadījumā realizējama bērnu uzturlīdzekļu saņemšanas tiesība. Uzturlīdzekļu minimālais apmērs.

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.