Unikāls juridiskais ceļvedis meža nozarē

Abonentizdevuma autors ZAB TARK GRUNTE SUTKIENE šī gada pirmajos papildinājumos ietvēris informāciju par aktualitātēm nozares regulējumā, īpaši par jauno Ministru kabineta noteikumu projektu un izmaiņām Krimināllikumā.

Arī šajos papildinājumos rokasgrāmatā pieejamā informācija saskaņota ar ieviestajām un plānotajām izmaiņām ar meža nozari saistītajos normatīvajos aktos un aktualitātēm tiesu praksē, cita starpā:

  • ietverta informācija par Valsts sekretāru sanāksmē 17.12.2015. izsludināto Ministru kabineta noteikumu «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība» projektu. Plānots, ka grozījumi skars, piemēram, mežaudzi raksturojošos parametrus, tai skaitā valdošās koku sugas vecuma izmainīšanas kārtību, meža inventarizācijas datu izvērtēšanas un reģistrēšanas kārtību, sertificētas personas darbības uzraudzību un kārtību, kā tiek uzskaitītas un izvērtētas sūdzības;
  • ietverta informācija par 23.10.2015. grozījumiem Krimināllikumā (piemēram, kādi ir sodi par mežu apsaimniekošanas vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, par meža tīšu aizdedzināšanu vai par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes platībā), kā arī kopumā aktualizēta 6. nodaļa «Atbildība par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem», tostarp atbilstoši tiesu prakses atziņām.