Tirgus riska būtība

«Ar tirgus risku nākas saskarties kā tirdzniecības, tā arī ieguldījumu darījumos. Novērtējot faktiskos un potenciālos tirgus riskus un tos efektīvi pārvaldot, var tikt iegūtas būtiskas konkurences priekšrocības. Tirgus risku vadība palīdz sasniegt izvirzītos finanšu mērķus, tostarp gūt peļņu no likvīdajiem aktīviem,» jaunāko papildinājumu aktualitāti piesaka risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.

Ar tirgus riska aspektiem var iepazīties jaunajā 6.1. nodaļā «Tirgus riska būtība»:

 • 6.1.1. «Tirgus riska veidi»;
 • 6.1.2. «Tirgus riska vadības stratēģija»;
 • 6.1.3. «Tirgus riska vadības politika un procedūras tās ieviešanai».

Iepazīstoties ar jauno nodaļu, iegūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Pēc kādiem faktoriem var vērtēt tirgus risku?
 • Kad parasti īstenojas tirgus risks?
 • Kādi ir tirgus riska veidi?
 • Kā fiksēto procentu likmju obligāciju cenā atspoguļojas tirgus procentu likmes pieaugums?
 • Kā saprast tirgus procentu likmes samazināšanos par 1%, skatot piemēru?
 • Par ko liecina svārstības pasaules valūtas kursā?
 • Kādi uzņēmumi ir pakļauti t.s. portfeļa riskam? Un kā to var mazināt?
 • Kā veidojas darījuma risks?
 • Kādas ieinteresēto personu grupas ir pakļautas preču cenu riskam?
 • Kāpēc preču glabāšana (piemēram, noliktavās) ir veids, kā pārvaldīt cenu risku?
 • Kādi ir hedžēšanas instrumenti, kādi ir to mērķi, priekšrocības un trūkumi?