Tiesvedības dokumentu paraugi

Jaunākajos «Tiesvedības rokasgrāmatas» papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Raidla Lejiņš&Norcous piedāvā:

  • pamatteksta aktualizāciju par prasības tiesvedību, sevišķās tiesāšanās kārtību un saistību izpildīšanu tiesas ceļā;
  • dažādus tiesvedības dokumentu paraugus.

Rokasgrāmatas abonentiem būs pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

  • PIETEIKUMS par trešās personas pieaicināšanu lietā;
  • PIETEIKUMS par valsts nodevas atmaksāšanu;
  • PIETEIKUMS par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu civillietā;
  • PIETEIKUMS par tiesvedības izbeigšanu civillietā.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugi tiks nosūtīti e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

Savukārt pamatteksta aktualizācija veikta šādās nodaļās un apakšnodaļās:

  • 1.1.1. «Vispārējās jurisdikcijas tiesas»;
  • 1.4.2. «Mediācija»;
  • 3. «Sevišķā tiesāšanas kārtība»;
  • 4. «Saistību izpildīšana tiesas ceļā».