Tiesvedība Satversmes tiesā

«[..] lai gan Satversmes tiesa varas dalīšanas sistēmā institucionāli tiek uzskatīta par tiesu, tā funkcionāli rīkojas likumdošanas jomā kā negatīvais likumdevējs, atceļot normatīvajos aktos ietvertās normas,» tā papildināto informāciju par Satversmes tiesu piesaka rokasgrāmatas autors ZAB COBALT, kas jaunākajos papildinājumos iekļāvis informāciju par:

  • prasībām konstitucionālās sūdzības iesniegšanai;
  • Satversmes tiesas spriedumu spēku laikā un ietekmi uz citu tiesu procesiem;
  • zaudējumu atlīdzināšanas prasību pret valsti saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu.

Plašāk iespējams uzzināt 8. nodaļā «Tiesvedība Satversmes tiesā»:

  • 8.1. «Satversmes tiesas kompetence»;
  • 8.2. «Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa»;
  • 8.3. «Pieteicēji»;
  • 8.4. «Konstitucionālā sūdzība»;
  • 8.5. «Procesa gaita»;
  • 8.6. «Nolēmumu nozīme»;
  • 8.7. «Zaudējumu atlīdzināšana».

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.