Tiesu sistēma Latvijā un prasības tiesvedībā atbilstoši izmaiņām likumos

Jaunākajos «Tiesvedības rokasgrāmatas» papildinājumos rokasgrāmatas autors ZAB Raidla Lejiņš&Norcous piedāvā:

 • pamatteksta aktualizāciju par tiesu sistēmu Latvijā un prasības tiesvedību, ņemot vērā grozījumus Civilprocesa likumā un vēršot rokasgrāmatas lietotāju uzmanību uz izmaiņām likumā «Par tiesu varu»;
 • jaunus tiesvedības dokumentu paraugus, kas noderīgi dažādās procesa stadijās.

Rokasgrāmatas abonentiem būs pieejami šādi tiesvedības dokumentu paraugi:

 • IESNIEGUMS par prasības atstāšanu bez izskatīšanas civillietā;
 • IESNIEGUMS par lietas izskatīšanas atlikšanu civillietā;
 • PIETEIKUMS par paskaidrojumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu civillietā;
 • IESNIEGUMS par tiesvedības apturēšanu civillietā;
 • IZLĪGUMS civillietā;
 • PIETEIKUMS par trešās personas iestāšanos lietā;
 • PIETEIKUMS par civillietu apvienošanu Civilprocesa likuma 134. panta 2. daļas kārtībā civillietā.

Drukātās rokasgrāmatas abonentiem tiesvedības dokumentu paraugi tiks nosūtīti e-pastā, tāpēc aicinām sazināties un precizēt e-pasta adresi, rakstot uz gramatas@db.lv!

Paraugos izmantoti konkrēti piemēri. Jāņem vērā, ka paraugi ir sagatavoti, lai radītu priekšstatu par tiesai adresēta pieteikuma formu un saturu. Bez attiecīgu korekciju veikšanas tie nav izmantojami iesniegšanai tiesā.

Savukārt pamatteksta aktualizācija veikta šādās apakšnodaļās:

 • 1.1.1. «Vispārējās jurisdikcijas tiesas» – vispārējās jurisdikcijas tiesu uzskaitījums, instances, piekritības pamatnoteikumi;
 • 1.1.3. «Satversmes tiesa»;
 • 2.1.2. «Piekritība» – priekšmetiskā piekritība, teritoriālā piekritība, līgumiskā piekritība, izņēmuma piekritība, maksājumu apķīlāšana, kuri atbildētājam pienākas no trešajām personām;
 • 2.10.2. «Spriedumi, kurus apelācijas kārtībā nevar pārsūdzēt»;
 • 2.10.3. «Priekšnoteikumi, lai apelācijas sūdzību pieņemtu izskatīšanai»;
 • 2.11.6. «Kasācijas sūdzību izskatīšanas kārtība»;
 • 2.12.2. «Blakus sūdzības iesniegšanas kārtība»;
 • 2.12.4. «Lēmuma par blakus sūdzību pārsūdzēšana»;
 • 2.13.1. «Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem»;
 • 2.13.2. «Sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo normu pārkāpumiem».