Tiesas spriedums, kas būtiski ierobežo fiziskās personas – mikrouzņēmuma darbinieka tiesības

«Komentāros ir iekļauts svarīgs VID viedoklis par gadījumu, kad fiziska persona cesijas ceļā ir ieguvusi prasījuma tiesības pret juridisku personu par summu, kas mazāka par to uzskaites vērtību un šīs prasījuma tiesības kapitalizē. Tāpat nozīmīgs tiesas spriedums, kas būtiski ierobežo fiziskās personas – mikrouzņēmuma darbinieka tiesības. Arī gadījumā, ja mikrouzņēmumam nav apgrozījuma un tas nemaksā darbiniekam algu, proti, darbinieks negūst nekādus ieņēmumus no mikrouzņēmuma, bet strādā un saņem algu parastā režīma uzņēmumā, pati par sevi atrašanās mikrouzņēmuma darbinieka statusa liedz tiesības uz neapliekamo minimumu,» būtiskāko jaunākajos komentāros akcentē nodokļu likumu komentāru autors SIA LAW & FINANCE ONLINE.
Plašāki komentāri veikti šādiem likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pantiem:

  • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – kāpēc prasījuma tiesības netiek uzskatītas par kapitāla aktīvu;
  • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums» – tiesas sprieduma analīze saistībā ar neapliekamo minimumu;
  • 16.1 pants «Ienākuma gūšanas diena» – skaidrots, kā attiecas nekustamā īpašuma ieguldījumi pamatkapitālā apmaiņā pret kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām un kāds ir VID viedoklis šajā jautājumā.

 

 

Iiedzivotaju Ienakuma Nodokla komemntari

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri