Sodu sistēma darba aizsardzībā

"Darba aizsardzības rokasgrāmata" ir papildināta ar jaunu nodaļu par sodu sistēmu darba aizsardzībā. Kāpēc tapa nodaļa par sodu sistēmu darba aizsardzībā? Atbildot uz šo jautājumu, autore Linda Matisāne skaidro, ka līdz šim "Darba aizsardzības rokasgrāmatā" sadaļa par sodu sistēmu, kas tiek izmantota darba aizsardzībā, nebija iekļauta. Šobrīd šī sadaļa ir tapusi nevis tāpēc, ka ir radīti jauni sodi vai tāpēc, ka Valsts darba inspekcija plāno aktīvāk piemērot sodus, bet gan tāpēc, ka Latvijā mainās administratīvās atbildības sodu piemērošanas sistēma. Tas nozīmē, ka piemērojamie sodu veidi vairs nav iekļauti kādā vienā kopīgā likumā, kā tas bija līdz šim, bet gan tiks iekļauti katras nozares specifiskajā likumā. Minētā iemesla dēļ sodi par darba aizsardzības prasību pārkāpumiem kopš 2019. gada 31. oktobra ir iekļauti Darba aizsardzības likuma VI nodaļā. Plānots, ka jaunā sistēma stāsies spēkā 2020. gadā, tomēr precīzs datums nav zināms, jo dažādu problēmu dēļ ir rosināts pārcelt Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā no 2020. gada 1. janvāra uz vēlāku laiku.

Savukārt nodaļa par darba vides riska novērtēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzība biroju darbā papildināta atbilstoši Darba aizsardzības likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. jūlijā. Turpmākajos papildinājumos rokasgrāmatas nodaļas tiks aktualizētas atbilstoši jaunākajiem likuma grozījumiem.

Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

   

  Darba aizsardzības rokasgrāmata

 

 

 


"Darba aizsardzības rokasgrāmatas" abonentiem