Situācija elektronisko dokumentu pārvaldībā

«Elektroniskie dokumenti un paraksti aizvien sekmīgāk iekaro savu vietu dokumentu vidē. Tas varētu notikt vēl ātrāk un sniegt būtisku līdzekļu un darba ekonomiju, ja organizācijas tos lietotu vēl plašāk un pilnvērtīgāk. Tehniskā un tiesiskā bāze ir sakārtota, vien pašiem jāpierod pie elektroniskās formas. Tieši šai pieradināšanai, iedrošināšanai un informēšanai arī domāti šie jaunākie rokasgrāmatas papildinājumi 3.6. nodaļā «Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas» un 4. nodaļā «Elektroniskie paraksti un dokumenti»,» pārliecināta autore Ieva Kalve, Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, vairāku lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore.

Plašāk lasiet:

  • 3.6.1. «Kāda ir faktiskā situācija?» – Kā bija agrāk, rakstāmmašīnu laikā? Kā ir tagad, datoru laikā?
  • 3.6.2. «EDPS būtības un iespēju pārskats» – Kāds ir lielākais ieguvums? Kādas pamata funkcijas nodrošina praktiski jebkura mūsdienu EDPS?
  • 3.6.3. «EDPS izvēle, sagaidāmie ieguvumi un normatīvais pamatojums» – Vai ir iespējams sistēmu integrēt ar uzņēmumā jau esošajām sistēmām? Kādi ir ieguvumi organizācijai? Kādas ir iespējas vadītājam? Kādas iespējas lietvežiem? Kādas ir ikviena darbinieka iespējas? Kā tas viss reāli darbojas? Kur rodas pārliecība par sistēmas drošību? Vai citi pieņems mūsu elektroniskos dokumentus? Kas ir elektroniskais paraksts?
  • 4.3. «E-paraksta nesēju veidi. Kur un kā saņemt e-parakstu? E-zīmogs» – Kas ir eID, un kur to var izmantot? Kādi ir divi pozitīvie jaunumi (saistīti ar MK grozījumiem)?
  • 4.5. «Kad un kur drīkst izmantot elektronisko parakstu, izplatītākie mīti» – Kāds ir visu valsts un pašvaldības iestāžu pienākums? Kur lietot e-parakstu? Vai ir izņēmumi, kad e-parakstu lietot nedrīkst?
  • 4.7. «Kā elektroniskajā vidē notiek darbs ar atvasinājumiem?»