Risku līdervadība – organizācijas veiksmes faktors

«Kopīga nākotne varētu būt tur, kur visā iestādē ir vienota jēdziena «risks» izpratne, un tiek uztverts nopietni, ja vārds «risks» kļūst par tās ikdienas leksikas sastāvdaļu – domājot, vērtējot un lemjot. Runājot par risku līdervadību, tiek uzsvērts, ka tā nav atbildības noņemšana no augstākās vadības, bet tas ir atbalsts vadīt šodienas un rītdienas risku darba kārtību,» šī brīža problēmas risku vadībā aktualizē risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.

Autores pievērš uzmanību aktuālai tēmai par risku līdervadību, skaidrojot tās būtību, piemēram:

 • kur slēpjas risku līdervadības veiksmes cēloņi;
 • kā iespējams sasniegt risku līdervadību;
 • kādi ir būtiskākie jautājumi, lai noteiktu savas iestādes risku vadības briedumu;
 • kā atšķirt risku vadības brieduma līmeņus – fragmentāro, koordinējošo, ietekmējošo un līdervadības;
 • ko pamatā sagaida no mūsdienīga risku vadītāja;
 • kas ir risku līdervadībā nepieciešamā stratēģiskā partnerība, augstākā vadības partnerība, kultūras veidošana un organizatoriskā kapacitāte;
 • kādas galvenās kompetences nosaka profesionālais standarts risku vadībā, un kādi ir ieguvumi un trūkumi katrai kompetencei;
 • problēmas, kas iestādes vadībai jāņem vērā, ieviešot risku līdervadību;
 • risku vadītājs kā komandas kapteinis, kurš bez komandas nevar īstenot risku līdervadības mērķus;
 • ar ko atšķiras risku vadītājs – cīnītājs no risku vadītāja – aizsarga.

«Nav viena vienīga risinājuma veiksmīgai risku vadībai, bet noteikti ir kādas kopīgas pazīmes, kas piemīt veiksmīgam/efektīvam risku vadītājam jeb risku līderim. Mūsdienās nepietiek tikai ar to, ka risku vadītājs pārzina un ievieš risku vadības politikas un procedūras. Kādas ir mūsdienīga risku vadītāja rakstura iezīmes? Vai mūsu risku vadītājiem ir prasmes, kas nepieciešamas, lai atbalstītu iestādes darbību mainīgajā vidē? Kā iestādes vadība var saņemt vislabāko atbalstu no risku vadības komandas? Tie ir jautājumi, kas ik pa laikam rodas iestādes vadītājiem, sagaidot to, ka risku vadības funkcija tiktu vadīta augstākajā līmenī,» tēmas nozīmīgumu skaidro autores risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.

Ja arī jūsu iestādē meklē atbildes uz šiem jautājumiem un apzinās, ka turpmākajai attīstībai nepieciešams jauns risinājums, tad plašāk iepazīstieties detalizētajā aprakstā par risku līdervadību:

 • 2.5. «No risku vadības uz rītdienas risku līdervadību»:
 • 2.5.1. «Vajadzība pēc risku līdervadības»;
 • 2.5.2. «Kādām īpašībām jāpiemīt rītdienas risku līdervadībai? Risku līderis»;
 • 2.5.3. «Risku līdervadība kā komandas darbs»;
 • 2.5.4. «Risku vadības brieduma standarts».

Riska vadības rokasgrāmata

 

     Riska vadības rokasgrāmata