Projektu vadības funkciju atbalsta lietotnes

Projektu vadības lietotnes (lietojumprogrammas, informācijas sistēmas, rīki) nodrošina ikdienas atbalstu dažādu projektu vadības funkciju nodrošināšanai - darbu plānošanu, darbu autorizāciju, izpildes kontroli utt., kas ir neatņems projektu vadītāja palīgs. 

"Projektu vadītājam, domājot par projektu īstenošanu un projektu vadības procesu nodrošināšanu, ir jāplāno arī projektu vadības procesu atbalsta lietotnes un informācijas sistēmas. Projektu vadības lietotnes nodrošina atbalstu darbu plānošanai, darbu autorizācijai, izpildes kontrolei, risku un konfigurācijas vadībai, informācijas vākšanai un izplatīšanai utt. Lietotnes palīdz arī automātiski savākt informāciju projekta galveno izpildes mērījumu ziņošanai un pārskatiem," tēmas aktualitāti skaidro Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādi ir projektu vadības lietotņu veidi?
  • Kuras ir šobrīd bieži lietotas projektu vadības lietotnes un informācijas sistēmas?
  • Kādi faktori ietekmē projektu vadības lietotnes vai lietotņu kopas izvēli konkrētajā uzņēmumā un projektā?
  • Kādas ir lietotņu pielāgošanas iespējas?

Plašāka informācija par projektu vadības lietotnēm rokasgrāmatā.

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata