Projekti un operatīvā darbība, projekta ieinteresētās puses

Solvita Bērziša, Dr. sc. ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, skaidro projektu vadīšanas konceptus:

  • Kas ir operatīvā darbība?
  • Projekta un operatīvās darbības atšķirības un mijiedarbība produkta dzīves cikla laikā.
  • Kas ir projekta ieinteresētās puses?
  • Kāda ir ieinteresēto pušu ietekme? Kāpēc ir svarīga to pārvaldība?
  • Pamata projekta ieinteresētās puses.

Ar projektu vadīšanas konceptiem var iepazīties, piemēram:

  • 2.6. «Projekti un operatīvā darbība», tostarp projektu un operatīvās darbības salīdzinājums un projektu un produkta (operatīvās darbības) mijiedarbība;
  • 2.7.5. «Projekta ieinteresētās puses», tostarp projekta ieinteresēto pušu piemēri un to apraksts.