Projekta kvalitātes vadības procesi

"Kvalitātes vadība iekļauj aktivitātes, kas nepieciešamas, lai plānotu, nodrošinātu un kontrolētu projekta un tā nodevumu kvalitāti," tēmas nozīmīgumu piesaka autore Solvita Bērziša, Dr.sc.ing., projektu vadītāja.

Lai izprastu projekta kvalitātes vadības procesus, tiek skaidrota:

  • kvalitātes plānošana;
  • kvalitātes nodrošināšana;
  • kvalitātes kontrole.

Tāpat arī uzzināsiet par:

  • kvalitātes izmaksu klasifikāciju;
  • populārajām praksēm, kas tiek izmantotas kvalitātes nodrošināšanā;
  • kvalitātes vadības procesa īstenošanas galvenajiem pamatdatiem un to lietojumu;
  • dažiem piemēriem, kā citi procesi ietekmē projekta kvalitātes vadību un pretēji;
  • ISO 21500 un PMBOK skatījumu uz kvalitātes vadības aktivitātēm.

 

Projektu rgr.

 

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata