Projekta komandas snieguma vērtēšana un to ietekmējošie faktori. SCRUM valsts pārvaldes iestāžu projektos

Rokasgrāmata papildināta ar jaunu informāciju par projektu vadības aspektiem:

 • 2.9.7. pielikums «SCRUM valsts pārvaldes iestāžu projektos»;
 • 3.4.2. pielikums «Projekta komandas snieguma vērtēšana un to ietekmējošie faktori».

Tā kā aizvien biežāk valsts pārvaldes iestāžu projektu vadītāju starpā var dzirdēt par mēģinājumiem un vēlmi projektu īstenošanā izmantot mūsdienīgu SCRUM metodoloģiju, 2.9.7. pielikums «SCRUM valsts pārvaldes iestāžu projektos» ir ieskats SCRUM pamatvērtībās, SCRUM procesā, kā arī SCRUM izmantošanas iespējās valsts pārvaldes iestāžu projektos.

Autore Oksana Medvedska, IT projektu vadītāja valsts sektorā, skaidro, ka «SCRUM izaicina tradicionālos secīgās produkta izstrādes paņēmienus, paredzot dinamisko darbspējīgā, prasībām atbilstošā produkta izstrādi inkrementāli vairākos sprintos, atļaujot izmaiņas prasībās produktam izstrādes laikā, bet prasa augsti kvalificētu, motivētu un organizētu komandu». Tāpat arī Oksana piebilst, ka jaunā publikācija nedod universālu padomu, kā izmantot SCRUM valsts pārvaldes iestāžu projektos, bet apraksta, ar kādām valsts pārvaldes iestāžu projektu īpatnībām SCRUM tiek galā labāk nekā tradicionālie projekta dzīves cikla vadības modeļi, kādi faktori var traucēt izmantot SCRUM un kā var mazināt šo faktoru ietekmi.

Autore Oksana Medvedska ir ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnēs un profesionālā maģistra grādu informācijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils universitātē.

Savukārt 3.4.2. pielikuma «Projekta komandas snieguma vērtēšana un to ietekmējošie faktori» autore Inga Podjavo, Mg. sc. ing., akcentē šādus būtiskākos projekta komandas aspektus:

 • projekta komandas snieguma vērtēšana nodrošina informācijas izgūšanu, kas nepieciešama efektīvai projekta īstenošanai;
 • snieguma vērtēšana ir uz projekta biznesa aktivitāšu efektivitātes novērtēšanu un nepilnību novēršanu orientēts process;
 • mērķu noteikšana, kritēriju identificēšana un apbalvošanas mehānisma izveide ir trīs iespējamās snieguma vērtēšanas lomas;
 • izstrādājot snieguma vērtēšanas algoritmu, nepieciešams noteikt vērtēšanas objektu, mērķi un vērtēšanas metodi;
 • projekta komandas snieguma vērtēšanas process sasniedz augstu efektivitātes līmeni, veicot iteratīvas tā darbības un vērtējamo kritēriju pārbaudes;
 • informācijas izgūšana snieguma vērtēšanas procesā sekmē projekta vadības un komandas izglītošanos projektā notiekošo procesu jomā;
 • projekta komandas sniegums ir individuālo komandas dalībnieku rezultātu kopa;
 • projekta komandas sociālā vide ir viens no komandas sniegumu ietekmējošo faktoru veidiem;
 • projekta komandas koordinēšana ietekmē komandas spēju pielāgoties tehnoloģiju un biznesa procesu izmaiņām;
 • skaidri definēti mērķi palielina komandas un projekta vadības motivāciju mērķa sasniegšanai;
 • saliedētība projekta komandā veicina tās dalībnieku tiekšanos strādāt kā vienots vesels kopīgu mērķu virzienā;
 • komandas dalībnieku savstarpējā mācīšanās un komunikācija palielina komandas kopējo zināšanu līmeni un ļauj ietaupīt laika resursus uzdevumu veikšanā;
 • lai projekta komandas locekļi brīvi izteiktu savu viedokli un idejas, komandā ir jāveido augsts uzticības līmenis;
 • projekta komandas darbā savstarpējam atbalstam ir augstāka prioritāte nekā savstarpējai konkurencei.

Autore Inga Podjavo ir PL/SQL programmētāja un tehniskā konsultante, kurai pieredze augstas sarežģītības aplikācijas paplašinājumu veidošanā, datubāzes struktūras izmaiņu un uzturēšanas darbu veikšanā. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu ar informācijas tehnoloģijas projekta vadītāja kvalifikāciju. Maģistra darba tēma «Programmatūras izstrādes projekta komandas snieguma vērtēšanas metodes». Ir starptautiskais datubāžu eksperta Oracle Database SQL Certified Expert sertifikāts.

Projektu vadīšanas rokasgrāmata

 

     Projektu vadīšanas rokasgrāmata