Paraugs, kā izstrādāt uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu

Paraugs, kā izstrādāt uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu
Kas pēc būtības ir šis līgums? Kādi speciāli nosacījumi jāievēro? Kas jāņem vērā atbilstoši izpildītāja saimnieciskās darbības veidam!? Izprotiet, izmantojot līguma paraugu.
Foto: StockAdobe

Stabilizējoties Latvijas ekonomikai un novērojot darījumu aktivitātes kāpumu, arvien aktuālākas kļūst preču un pakalpojumu reklāmas izmantošanas iespējas. Lai nodrošinātu jūsu preču un pakalpojumu atpazīstamību, piesaistot klientu uzmanību, esam izstrādājuši uzņēmuma līgumu par reklāmas (reklāmas izkārtnes un/vai reklāmas zīmes) izgatavošanu un uzstādīšanu.

Pēc būtības tas ir uzņēmuma līgums, kas papildināts ar speciālajiem nosacījumiem, kuri attiecas uz konkrētu darbu veikšanu – reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu, un kas atbilst Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajam uzņēmuma līgumu regulējumam.

Uzņēmuma līgumu par reklāmas izgatavošanu un uzstādīšanu iesakām strukturēt šādās daļās:

  1. Līguma priekšmets
  2. Norēķinu kārtība
  3. Savstarpējās saistības un pienākumi
  4. Darbu pieņemšana un nodošana
  5. Pārējie noteikumi
  6. Līguma izbeigšana un līguma darbības laiks
  7. Pušu paraksti un rekvizīti

Līgumu rokasgrāmata

Līgumu rokasgrāmata


 

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 2.99 €
Cena (ieskaitot PVN): 9.50 €