Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības! NILLTF novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju

«Naudas atmazgāšana sagrauj vērtības. Tā veicina ekonomisko noziedzību un zemiskas darbības, piemēram, korupciju, terorismu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, narkotiku un cilvēku tirdzniecību, turot vai pārvietojot nepieciešamos līdzekļus, lai izdarītu šo noziegumu pārsūtīšanu. Tas var dziļi kaitēt organizācijas un valsts reputācijai», tā mūsdienās aktuālo jautājumu par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu piesaka risku pārvaldības ekspertes – Anita Hāznere un Anda Krauze.

Autores noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšanu (NILLTF) skata, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju:

 • Kādi kritiskie elementi rada iespēju ekonomiskai noziedzībai?
 • Ko ietver iekšējās kontroles sistēma?
 • Kādas aktivitātes/kontroles ietver NILLTF riska mazināšanas procesā?
 • Kā atšķirsies uz riskiem balstīta audita programma?
 • Kas ir NILLTF riska modelis, un ko tas ietver?
 • Kā organizēt risku novērtēšanu?
 • Kas iestādē atbild par NILLTF riska novērtēšanu?
 • Kāds ir NILLTF riska novērtēšanas metodikas standarts?
 • Kādi ir riska novērtēšanas procesa posmi?
 • Kas jādara iestādei, ja riska novērtējuma laikā tiek konstatēti problēmsignāli?
 • Kā NILLTF risku novērtēšana ietekmē NILLTF riska «apetīti»?
 • Kāda informācijas sistēma/programmatūra jālieto NILLTF riska novērtēšanā?

Tostarp arī vairāki piemēri:

 • risku novērtēšanas modeļa piemērs;
 • piemērs, kas ilustrē daļu no riska novērtēšanas procesa, ko iestāde var piemērot.

Plašāk lasiet 3.2. nodaļā «Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, izmantojot uz riskiem balstītu pieeju»:

 • 3.2.1. «Iekšējās kontroles sistēma cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku»;
 • 3.2.2. «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtēšana».