Mikrouzņēmuma nodoklis. Deklarācijas

Mikrouzņēmuma nodokļa saistītie grozījumi, izmaiņas par deklarācijām – būtiskākie jautājumi, ko autors SIA LAW & FINANCE ONLINE iekļāvis jaunākajos papildinājumos.
Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» būtiskākie komentāri ir šādiem pantiem:

  • 2. pants «Nodokļa maksātāji» – Kā tiek segtas mikrouzņēmumu īpašnieku nodokļu saistības?
  • 13. pants «Atvieglojumi maksātājam» – Kā būs piemērojami atvieglojumi par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns (sākot ar 2017. taksācijas gadu)?
  • 14. pants «Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums» – Kā jau tagad var darīt, lai gada laikā informācija čekā neizbalētu, un līdz ar to čeks nebūtu lietojams? Cik ilgi jāglabā čeki pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas?
  • 23. pants «Deklarācijas koriģēšana» – Kāpēc atcelts laika ierobežojums pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieprasīšanā un saņemšanā?
  • 26. pants «Nodokļa sadalīšana» – Kā un kad tiek veikta attiecīgu summu ieskaitīšana pašvaldības budžetos?