Meža nozares aktualitātes

Abonentizdevuma autors zvērinātu advokātu birojs "TGS Baltic" jaunākajos papildinājumos ir ietvēris informāciju par aktualitātēm nozarē, tās regulējumā un regulējuma piemērošanā.

Dodot rokasgrāmatas lietotājam iespēju sekot līdzi aktualitātēm, jaunajos papildinājumos atradīsiet:

  • Latvijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.2030. gadam ietverto informāciju, kas skar meža apsaimniekošanas jautājumus. Plānā cita starpā konstatēti galvenie problēmjautājumi, noteiktas galvenās rīcības un pasākumi, kā arī aprakstīta vēlamā situācija 2030. gadā mežsaimniecības nozarē;
  • noderīgu informāciju par ugunsapsardzības jautājumiem;
  • informāciju par jaunumiem tiesu praksē, tostarp – tiesas atziņu, ka meža apsaimniekošanas joma prasa no personas spēju orientēties nozari reglamentējošās tiesību normās.

Tā, piemēram, izveidojot jaunu nodaļu par meža nozīmi valsts klimata politikas īstenošanā rokasgrāmatas autors norāda, ka "meža apsaimniekošana un meža produktu izmantošana dod būtisku ieguldījumu Latvijas kopējās klimata politikas īstenošanā un Latvijas starptautisko siltumnīcefekta gāžu emisiju samazināšanas saistību izpildē, kā arī veicina efektīvu un videi draudzīgu vietējo energoresursu izmantošanas izaugsmi.

Personām, kas darbojas mežsaimniecībā, būtiski būt informētām arī par valsts ilgtermiņa vīziju klimata jautājumos, kas tiek atspoguļota plānošanas dokumentos.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 46 apstiprināts Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030.gadam, kurā cita starpā konstatēti galvenie problēmjautājumi, noteiktas galvenās rīcības un pasākumi, kā arī aprakstīta vēlamā situācija 2030. gadā mežsaimniecības nozarē."

 

Meža nozares rokasgrāmata

 

   

     Meža nozares rokasgrāmata