Līgumi un “zemūdens akmeņi” tajos

Ikdienā uzņēmēji saskaras ar dažāda veida līgumu noslēgšanu. Kaut arī uzņēmēju darbības jomas ir dažādas, arī noslēdzamie līgumi ir dažādi, tomēr arī šajos atšķirīgajos līgumos un darījumos ir vienoti jautājumi un aspekti, kas jāņem vērā visiem.


Seminārā: Līgumi un "zemūdens akmeņi" tajos aplūkosim līgumu būtiskos noteikumus un atslēgjautājumus vai noteikumus, kuriem jāpievērš uzmanība, kā, piemēram, līguma spēkā stāšanās noteikumi, atliekošie noteikumi, līguma izbeigšanas noteikumi un citi noteikumi, kas būtiski ietekmē darījuma veiksmīgu īstenošanu un nodrošinājumu. Seminārā tiks aplūkotas arī tiesu prakses tendences un atziņas attiecībā uz līgumu noteikumiem un to sekām.

 

Darījumu saprotamai īstenošanai un veiksmīgām attiecībām būtiski ir arī līgumu skaidri un pārdomāti nosacījumi, lai visām darījumā iesaistītām pusēm būtu saprotami "spēles noteikumi". Semināra mērķis ir tos apskatīt un prast tos izvērtēt, sagatavojot vai pārskatot līguma noteikumus.

 

Papildus vispārīgiem noteikumiem, aplūkosim darba tiesību jautājumus un tiesas atziņas šajos jautājumos, kas visiem uzņēmējiem, neatkarīgi no darbības jomas, ir aktuāli. Seminārā arī apskatīsim un analizēsim Vispārīgo datu aizsardzības regulā noteiktās prasības, kas ir jāiekļauj līgumā par datu apstrādi. Kādos gadījumos šāds līgums starp datu pārzini un apstrādātāju ir jāslēdz un kad tas nav nepieciešams. Veidosim labāku izpratni par atbildības robežām, kurš un kādos gadījumos ir atbildīgais par personas datu apstrādes pārkāpumiem. Tādējādi saņemot ieteikumus efektīvai Regulas noteikumu ievērošanai un iekļaušanai uzņēmēju dokumentācijā.

Ieteikumus līgumu sastādīšanas un izkatīšanas procesā Anita Tamberga un Lāsma Šimanska stāstīs DB HUB seminārā 
Līgumi un "zemūdens akmeņi" tajos
Lai pieteiktosklikšķini šeit.