Lielo pārmaiņu sākums nodokļos

Lielo pārmaiņu sākums nodokļos! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, komentārus sagatavojot atbilstoši likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem, kas pieņemti 22. decembrī un 23. novembrī.

Autors SIA LAW & FINANCE ONLINE norāda, ka, nostiprinot cīņu ar ēnu ekonomiku, vienlaicīgi ar 2017. gada budžeta likumu ir veikti šādi galvenie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», sagatavojot atbilstošus komentārus:

 • turpmāk vairāk tiks kontrolēta darbība interneta vidē-un e-komercija. Piedāvājot preces internetā, ir precizēti pienākumi reģistrēt struktūrvienību, noteikts pienākums sevi identificēt, grozījumos noteiktos gadījumos sniegt informāciju VID par personām, kuras ievieto interneta sludinājumus, un nodrošināt piekļuvi elektroniskā veidā glabātai vai apstrādātai informācijai, tai skaitā par citu nodokļu maksātāju;
 • likums papildināts ar jaunu 34.4 pantu, kurā noteiktas VID tiesības atslēgt domēna vārdu ar «.lv» un apturēt tā lietošanu, ja VID vietnē konstatēs nereģistrētu saimniecisko darbību vai tā nebūs reģistrēta kā struktūrvienība, kā arī tā atjaunošanas kārtība. Tāpat noteiktas VID tiesības aizliegt domēna vārda nodošanu trešajām personām VID audita gadījumā;
 • no 2017. gada 1. janvāra ir noteikti skaidras naudas lietošanas ierobežojumi starp fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību. Maksimālais norēķins skaidrā naudā viena darījuma ietvaros, neatkarīgi, cik daļās tas tiek veikts, turpmāk ir 7200 eiro. Izņēmums nav arī darījumi starp tuviem radiniekiem. Tāpat pārejas noteikumos ir noteikts pienākums iepriekšējos periodos noslēgtiem līgumiem, kuru izpilde paredzēta pēc 2017. gada 1. janvāra, mainīt norēķinu kārtību uz bezsskaidru norēķinu līdz 2018. gada 1 .janvārim;
 • paplašināts to personu loks, kurām ir noteikts pienākums ziņot tieši VID par iespējami aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā. Turpmāk tās ir ne tikai kredītiestādes, bet arī notāri, advokāti, nodokļu konsultanti, ārpakalpojumu grāmatveži un citi.

Savukārt likumā «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» ir veikti šādi būtiski grozījumi, par tiem sniedzot komentārus:

 • mainīta reprezentatīva automobiļa definīcija, turpmāk tie ir arī tādi, kuri ir pārklasificēti no M1 klases uz N1 klasi, ja tiem ir vairāk kā trīs sēdvietas un to iegādes cena ir 50 000 un vairāk tūkstoši eiro bez PVN;
 • noteikti ierobežojumi iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai, turpmāk tekošā gada peļņu drīkstēs segt ar iepriekšējo periodu zaudējumiem ne vairāk kā 75% apmērā;
 • precizēta uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšana maksātnespējīgiem uzņēmumiem.

Tāpat abos minētajos likumos ir jauni panti attiecībā uz jaunuzņēmumu darbību un atvieglojumiem tiem. Plašāk skatiet apjomīgajos papildinājumos un, piemēram, šādu likuma «Par nodokļiem un nodevām» pantu komentāros:°

 • 1. pants «Likumā lietotie termini»;
 • 11. pants «Valsts nodevu objekti»;
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi»;
 • 15.3 pants «Nodokļu maksātāja pienākums sevi identificēt, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā»;
 • 18. pants «Nodokļu administrācijas pienākumi»;
 • 22.2 pants «Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem»;
 • 24. pants «Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija»;
 • 26. pants «Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa»;
 • 29. pants «Nokavējuma naudas aprēķināšana»;
 • 30. pants «Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi»;
 • 34.4 pants «Domēna vārda atslēgšana un mitināšanas pakalpojumu pārtraukšana (apturēšana) normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos».

Turpinot otrā gada sadarbību, SIA LAW & FINANCE ONLINE aktualizē «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.