Kurš uzņemsies atbildību par iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku komunālo pakalpojumu parādiem?

Jaunākajos abonentizdevuma papildinājumos rokasgrāmatas autors zvērinātu advokātu birojs Redot iekļāvis īpaši aktuālu problēmjautājumu: iepriekšējo dzīvokļu īpašnieku parādi par komunālajiem pakalpojumiem – kurš uzņemsies atbildību? Autors apraksta praksi un risinājumus. Plašāk var iepazīties 8.1.6. «Parādi komunālo pakalpojumu sniedzējiem, to problemātika».

Tāpat apjomīgie papildinājumi ietver:

 • jaunu apakšnodaļu par dalītā īpašuma problemātiku, kad zeme un ēka pieder dažādiem īpašniekiem (sk. 3.5. «Dalītais īpašums»);
 • apbūves tiesības regulējumu Civillikumā;
 • aktualizētu un strukturāli pārskatāmāku informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • nesenos grozījumus likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas paredz atbrīvojumu no IIN gadījumā, kad fiziskai personai ir samazināts vai dzēsts aizdevums (kredīts), kas bija izsniegts nekustamā īpašuma iegādei.

Līdz ar to rokasgrāmatā veikti papildinājumi šādās apakšnodaļās:

 • 2.2. «Iedzīvotāju ienākuma nodoklis»;
 • 2.4. «Pievienotās vērtības nodoklis»;
 • 3.5. «Dalītais īpašums»:
  • esošais regulējums un tā problemātika;
  • apbūves tiesības – apbūves tiesības nodibināšana, apbūves tiesības izbeigšanās, piemērojamais regulējums nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 2017. gada 1. janvārim.

Sākot ar 2014. gadu, «Nekustamā īpašuma rokasgrāmatu» aktualizē zvērinātu advokātu birojs Redot, sekojot līdzi gan normatīvo aktu izmaiņām, gan rokasgrāmatas lasītāju ieteikumiem par nepieciešamajiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, nodrošinot, ka šis izdevums ir nopietns palīgs jebkuram Latvijas juristam vai komersantam.

ZAB Redot praktizējošie advokāti pieredzi nekustamā īpašuma jautājumos ir guvuši, sniedzot klientiem konsultācijas un atzinumus teritorijas plānošanas jautājumos, izstrādājot līgumu projektus nekustamā īpašuma iegādei, attīstīšanai (būvprojekta izstrādei, būvniecībai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai), iznomāšanai, apsaimniekošanai un pārdošanai, kā arī pārstāvot klientu intereses ar nekustamo īpašumu saistītu strīdu risināšanā tiesā.