Kurā situācijā var piemērot disciplinārsodu, bet kurā – darba līguma uzteikumu?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Ritu Dinduni, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

  • 1. pants «Darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums» – Kāda nozīme darba tiesisko attiecību regulēšanā ir Civillikumam?
  • 4. panta «Darba devējs» pirmā daļa – Kāds strīds un tā risinājums ir bijis praksē?
  • 14. pants «Darbinieka nosūtīšana» pirmā daļa – Kā nošķirt jēdzienus «darbinieka nosūtīšana» un «komandējums»?
  • 28. panta «Darba tiesiskās attiecības un darba līgums» astotā daļa – Kāds secinājums izriet no tiesu prakses par strīda situāciju, kad darbinieks uzskata, ka ir pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums?
  • 40. panta «Darba līgums forma» trešā daļa – Kādā situācijā strīda gadījumā darbinieks atsaukties uz darba devēja pieļautu pārkāpumu? Kāda ir tiesu prakse par šo situāciju?
  • 40. panta «Darba līgums forma» divpadsmitā daļa – Kuri ir komercdarbības veidi, kuros darba devējam, noslēdzot darba līgumu, ir pienākums darbiniekam izsniegt darbinieka apliecību? Kāda informācija jāietver darbinieka apliecībā? Un kāda ir apliecības izsniegšanas kārtība?
  • 90. panta «Piezīme un rājiens» piektā daļa – Kurā situācijā var piemērot disciplinārsodu, bet kurā – darba līguma uzteikumu? Vai tos var piemērot vienlaikus? Kāds ir būtiskākais darba devēja pienākums, plānojot darbiniekam uzteikt darba līgumu?

Aktuāli – rokasgrāmatā ir iekļauti Latvijā plašākie abonentizdevuma komentāri par jaunajiem Darba likuma grozījumiem!

Līdz ar to rokasgrāmatā ir:

  • jaunākie apjomīgie Darba likuma grozījumi, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra (publicēti 2014. gada 23. oktobrī);
  • autores Ritas Dindunes un Karīnas Platās plaši komentāri par izmaiņām likumā.

Par šiem un citiem grozījumu komentāriem var iepazīties vienīgajā Darba likuma komentāru abonentizdevumā Latvijā! Arī turpmākajos papildinājumos uzmanības centrā būs tieši jaunākās izmaiņas. Aicinām uzdod jautājumus par jaunajām likuma normām! Atbildes tiks publicētas komentāros.