Krāpšana ir noziegums!

Paņemt uz mājām organizācijas papīru, izmantot organizācijas drukāšanas iekārtas privātām vajadzībām, veikt viltus ierakstus par darba laiku, ļaunprātīga slimošana, pārdot viltotas preces, izvairīties no nodokļu maksāšanas, legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus – tā ir krāpšana jeb noziegums, kuru raksturo apzināta (tīša) darbība nepamatota labuma gūšanai sev vai citai personai, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.

Risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze turpina analizēt t.s. karstās tēmas, šajos papildinājumos vēršot uzmanību uz krāpšanas risku.

«Lai arī vairākums krāpšanas gadījumu tiek konstatēti lielos uzņēmumos, tomēr arī mazi uzņēmumi un organizācijas ir pakļautas šādam riskam. Realitāte ir tāda, ka krāpšana var notikt jebkur un tā nav atkarīga no kāda noteikta sektora. Lai arī vairākums krāpšanas gadījumu tiek konstatēti lielos uzņēmumos, tomēr arī mazi uzņēmumi un organizācijas ir pakļautas šādam riskam (20% CAE un 13% pasaulē). Ja lielie uzņēmumi krāpšanas radītās sekas pārdzīvo salīdzinoši viegli, tad mazos uzņēmumos atsevišķi krāpšanas gadījumi var apdraudēt to pastāvēšanu. Tikai neliela daļa skandalozāku krāpšanās gadījumu tiek parādīta caur plašsaziņas līdzekļiem. Milzīgas summas tiek zaudētas dažādās uzņēmējdarbības jomās sīku krāpšanās gadījumu rezultātā,» skaidro autores.

 • Kādas ir galvenās krāpšanās kategorijas?
 • Kāpēc personas veic krāpnieciskas darbības?
 • Kādi ir krāpšanās ceļi?
 • Kādi ir galvenie faktori, kas ietekmē cilvēkus veikt krāpnieciskas darbības?
 • Kas ir perfektā vētra?
 • Vai līdzekļi būtu jānovirza krāpšanas novēršanai vai krāpšanas atklāšanai?
 • Kādi ir krāpšanas novēršanas politikas nosacījumi preventīvai aizsardzībai?
 • Kādas sankcijas vai piespiedu pasākumi ir iespējami pret kādu, kurš ir izdarījis krāpšanu?

Atbildes uz šiem jautājumiem ir jaunajā 8. nodaļā «Krāpšanas risks – pārvaldība mainīgā vidē»:

 • 8.1. «Krāpšanas jēdziens»;
 • 8.2. «Stratēģija cīņai ar krāpšanas risku»;
 • 8.3. «Aizsardzība pret krāpšanos. Krāpšanas novēršana»;
 • 8.4. «Krāpšanas vai iespējamo krāpšanas gadījumu atklāšana»;
 • 8.5. «Krāpšanas gadījumu izmeklēšana un reaģēšana uz tiem».