Ko būtiski ielāgot par gadījumiem, kas saistīti ar darbinieka izdevumiem?

 

Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kā novērst iespējamos pārpratumus par izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu? Kā tiek izstrādāts darba koplīguma saturs?

Šie ir tikai pāris jautājumi, uz kuriem radīsiet atbildes, iepazīstoties ar rokasgrāmatu autoru – juristes Ritas Dindunes un juristes Karīnas Platās – jaunākajiem komentāriem.

Karīna Platā, komentējot Darba likuma pantus, sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

  • 18. pants «Darba koplīguma puses» – Ar ko darba koplīgums atšķiras no darba līguma? Kā tiek izstrādāts tā saturs? Kas pārstāv darbiniekus šāda līguma slēgšanas brīdī? Kas ir ģenerālvienošanās, un kas to ir tiesīgs parakstīt? Ko nozīmē tas, ka, stājoties spēkā, ģenerālvienošanās iegūst obligāti izpildāma normatīvā akta statusu?
  • 76. pants «Izdevumi» – Ko būtiski ielāgot par gadījumiem, kas saistīti ar darbinieka izdevumiem? Kādu izdevumu atlīdzināšana ir darba devēja pienākums? Kā rīkoties, ja darbinieks savu pienākumu izpildei izmantos sev piederošu aprīkojumu? Kādā gadījumā darba devējs var neatlīdzināt darbinieka izdevumus? Ko ir būtiski ņemt vērā par darbinieka tiesībām prasīt darba devējam avansu? Kā rīkoties, ja darbinieks avansā pieprasījis lielāku summu? Kā novērst iespējamos pārpratumus par izdevumu segšanu un avansa pieprasīšanu?

Savukārt Rita Dindune vērsusi uzmanību šādiem aspektiem:

  • 35. pants «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti» Vai, sagatavojot darba līgumu, ir nepieciešama izziņa par deklarēto dzīvesvietu? Kāpēc?
  • 53. pants «Izpildījuma vieta» Kādā dokumentā jābūt noteiktai darbinieka darba vietai? Kā to var mainīt?
  • 97. pants «Darba līguma grozīšana, darbiniekam un darba devējam vienojoties» – Kādas ir Augstākā tiesas Senāta atziņas par darba līguma grozīšanu? Un kāda ir realitāte praksē?