Kasācijas sūdzības iesniegšanas speciālie noteikumi. Tiesības uz izdevumu atlīdzību advokāta palīdzības samaksai un advokāta statusa pierādīšanas pienākumu un nepieciešamie dokumenti

Rokasgrāmatas autors ZAB COBALT šī gada pirmajos papildinājumos iekļāvis informāciju par:

  • kasācijas sūdzības iesniegšanas speciālajiem noteikumiem;
  • tiesībām uz izdevumu atlīdzību advokāta palīdzības samaksai un advokāta statusa pierādīšanas pienākumu un nepieciešamajiem dokumentiem.

Plašāk skatīt jaunajā 12.9. nodaļā «Tiesu prakses atziņas par kasācijas sūdzības iesniegšanas priekšnoteikumiem un ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšanu»:

  • 12.9.1. «Kasācijas sūdzības iesniegšanas priekšnoteikumi»;
  • 12.9.2. «Ar lietas vešanu saistīto izdevumu atlīdzināšana».

«Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments savos pēdējā laika nolēmumos ir analizējis jautājumus, kas saistīti ar zvērinātu advokātu lomu civilprocesā. Īpaša uzmanība ir pievērsta Civilprocesa likuma 82. panta sestajā un septītajā daļā ietvertajiem nosacījumiem par kārtību, kādā iesniedzama kasācijas sūdzība. Vienlaikus, skatot lietas par zvērināta advokāta palīdzības samaksas izdevumu piedziņas pamatojumu un patentpilnvarotā sniegto pakalpojumu statusu tiesvedībā, Civillietu departaments ir vērtējis zvērinātu advokātu statusa nozīmi, atlīdzinot ar lietas vešanu saistītos izdevumus Civilprocesa likuma 44. panta pirmās daļas 1. punkta izpratnē,» jaunās nodaļas aktualitāti piesaka autors ZAB COBALT.

2015. gada 18. maijā Raidla Lejiņš & Norcous advokātu biroji Latvijā un Lietuvā, kā arī LAWIN advokātu birojs Igaunijā apvienojās, izveidojot jaunu Baltijas apvienību – COBALT. Vienlaikus darbību uzsāka COBALT birojs Baltkrievijā. Noslēdzot COBALT un Borenius biroju apvienošanās procesu Latvijā, no 2016. gada 4. janvāra  zvērinātu advokātu birojā COBALT darbu sāk apvienotās Borenius un COBALT advokātu un juristu komandas.

Līdz ar izmaiņām Latvijā ir noslēdzies arī viss kompleksais COBALT un Borenius Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas komandu apvienošanās process, izveidojot lielāko advokātu biroju apvienību reģionā ar vairāk nekā 180 advokātu un juristu komandu.