Kas ir un kas nav organizāciju kultūra?

«Kultūra stratēģiju apēd brokastīs» – šī populārā frāze precīzi atspoguļo organizāciju kultūras lomu uzņēmējdarbībā. Organizāciju psihologs un organizāciju kultūras pētnieks Reinis Lazda sniedz ieskatu šīs personāla un organizāciju vadītājiem nozīmīgās pieejas atziņās un izmantošanas iespējās. Jaunā 1.3. nodaļa «Organizāciju kultūra» sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas ietekmē organizāciju kultūru?
  • Kādas ir jaunākās atziņas šajā jomā?
  • Kādos gadījumos ir vērts pievērsties savas organizācijas kultūras izprašanai un pilnveidošanai?

Autors R. Lazda, skaidrojot organizācijas kultūras nozīmi, norāda: «Lai arī par organizāciju kultūru personāla vadībā aktīvi runā jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem, tomēr Latvijā šis jēdziens ir salīdzinoši mazāk pazīstams. Iespējams, tas ir tādēļ, ka tradicionāli par organizāciju kultūru ir interesējušās lielas kompānijas, kā arī tādas, kuras mēģina ieviest pārdomātas pārmaiņas. Latvijas nestabilajā biznesa vidē ar vidēji ne pārāk lielo darbinieku skaitu aktuālākas bieži ir šķitušas citas prioritātes. Plašu organizāciju kultūras izmantošanu apgrūtina arī vēl līdz nesenam laikam pastāvējušais vienotas izpratnes trūkums par to, kas īsti tā ir un kas nav.»

Tāpat arī jāatzīmē, ka aizvien notiek organizācijas kultūras attīstība, piemēram, atalgojums un atturība ir jaunākā dimensija G. Hofstedes modelī, kas ir pievienota tikai pēdējos gados.

Plašāk skatiet jaunajā nodaļā 1.3. nodaļā «Organizāciju kultūra»:

  • 1.1.1. «Kas ir un kas nav organizāciju kultūra»;
  • 1.1.2. «Organizāciju kultūras modeļi»;
  • 1.1.3. «Organizāciju kultūras pētniecības pieejas».

Savukārt Anita Gaile, pārmaiņu arhitekte, SIA INTÚ, sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Latvijā uzlabojas darbinieku motivācija un piesaistīšanās darba vietai. Vai darba devējs var atslābt?
  • Kā turpināt būt iekārojamam darba devējam nākotnē?

Atbildes meklējiet 7.2. nodaļā «Darbinieku iesaistīšanās»!