Kāpēc rupja neuzmanība ir ļauns nolūks?

Jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar autori Karīnu Plato, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem, piemēram:

  • 59. pants  «Darba samaksas jēdziens» – Ko saprast ar likumā noteiktajiem darba samaksas komponentiem – darba alga, piemaksas, prēmijas, cita atlīdzība saistībā ar darbu?
  • 61. pants «Minimālā darba alga» – Kā ir mainīta un tiek aprēķināta minimālās stundas tarifa likmes noteikšanas kārtība? Kādas ir piemērojamās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulas?
  • 62. pants «Darba samaksas organizācija» – Kāpēc akorda algas aprēķināšana atbilstoši paveiktajam darba daudzumam var radīt neizpratni?
  • 65. pants «Piemaksa par papildu darbu» – Kā izprast nosacījumus «līdztekus nolīgtajam pamatdarbam» un «darbiniekam ir tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību»? Kādos divos aspektos darbiniekam ir tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību?
  • 86. pants «Darbinieka civiltiesiskās atbildības pamats un apmērs» – Kāpēc praksē itin bieži līgumā nosaka darbinieka civiltiesisko atbildību, lai gan likums to neparedz? Kurus zaudējumus darbinieks atlīdzina darba devējam – fiksētos vai nākotnē sagaidāmo peļņu, kuru, iespējams, darbinieka rīcība ietekmējusi? Kāpēc rupja neuzmanība ir ļauns nolūks?
  • 120. pants «Informēšana un konsultēšanās» – Kā praksē būtu ieteicams piemērot normu – informēt? Kāda ir likumā noteiktā minimālā uzņēmuma nodevēja un uzņēmēja ieguvēja darbiniekiem sniedzamā informācija?